natuurlei
NATUURLEIEN
HET MEEST ECOLOGISCHE PRODUCT

NATUURLEIEN | DE MEEST ECOLOGISCHE EN DUURZAME KEUZE

CUPA PIZARRAS is trots om op de markt een natuurlijk product te kunnen verkopen met een geringe milieu-invloed in vergelijking met de andere alternatieven voor een dakbedekking en een gevel.

De levenscyclusanalyses die de mogelijkheid bieden om de milieu-impact globaal te analyseren, bevestigen dat natuurlei een ecologische optie is voor elk type architecturaal project.

waterbruik logo

WATERVERBRUIK

Natuurleien

Source: http://goo.gl/U5pRga

x1

Vezelcement

Source: http://goo.gl/7uHYne

x11

Zink

Source:http://goo.gl/uMYYbL

x135

Terracotta

Source: http://goo.gl/AgU9Fy

x2
energieverbruik logo

ENERGIEVERBRUIK

Natuurleien

Source: http://goo.gl/U5pRga

x1

Vezelcement

Source: http://goo.gl/7uHYne

x6

Zink

Source:http://goo.gl/uMYYbL

x4

Terracotta

Source: http://goo.gl/AgU9Fy

x2
co2 logo

LUCHTVERVUILING

Natuurleien

Source: http://goo.gl/U5pRga

x1

Vezelcement

Source: http://goo.gl/7uHYne

x6

Zink

Source:http://goo.gl/uMYYbL

x4

Terracotta

Source: http://goo.gl/AgU9Fy

x2

Vergelijking op basis van informatie gepubliceerd in september 2014 met de Franse gegevensbanken INIES: http://www.base-inies.fr/Inies/Consultation.aspx

Lei is een mineraal product dat volledig inert en ecologisch is, en met een eenvoudig en efficiënt productieproces.

Internationaal onafhankelijk onderzoek dat werd gedaan, zoals Inventory of Carbon and Energy (ICE, University of Bath) toont aan dat natuurlijke leisteen het materiaal is met de minst negatieve impact op het milieu.

Lei ondergaat enkel een ontginnings- en splijtproces, zonder dat er een bijkomende behandeling vereist is. Het eenvoudig productieproces dat geen gebruik van kunstmaterialen, grote ovens of chemische producten vereist, maakt leisteen tot een duurzaam alternatief voor elk type project.

LEI IS EEN VAN DE MEEST ECOLOGISCHE PRODUCTEN VOOR DAKBEDEKKINGEN EN GEVELS.
NATUURLEI KAN WORDEN AANGEPAST AAN DE NIEUWE TRENDS INZAKE DUURZAAM BOUWEN
WIJ ZIJN PIONIERS DIE NIEUWE METHODES ZOEKEN OM DE MILIEU-IMPACT TE BEPERKEN

L’ARDOISE NATURELLE | ONS MILIEUBELEID

Het milieu-engagement van CUPA PIZARRAS blijkt uit de producten die wij ontwikkelen en verhandelen, uit de constante verbeteringen van onze productieprocessen en uit de nieuwe opbouwende oplossingen die wij hebben ontwikkeld en die gekenmerkt worden door een aanpak die gericht is op een lager energieverbruik en een lagere CO2-uitstoot.

Wij zijn specialisten inzake het produceren van ecologisch materiaal en wij streven naar het ontwikkelen van opbouwende oplossingen die het gebruik van natuurlijke producten aanmoedigen.

logo aenor 14001

ISO 14001

CUPA PIZARRAS werkt volgens ISO 14001, hetgeen duidelijk blijkt uit ons milieubeschermingsplan. Wij waren binnen de sector van natuurleien bij de eersten om de certificering te behalen, en wij zullen blijven zoeken naar nieuwe methoden om de milieu-impact van onze activiteit te beperken.

logo dapc

DAPc®-certificering

De milieuverklaring van bouwproducten is een eco-etiketprogramma gericht op transparantie waarmee we ons engageren om de milieu-impact van onze productieprocessen te verbeteren.

fdes certificate logo

FDES®

De ‘Fiches de Déclarations Environnementales et Sanitaires’ van FDES zijn documenten, die de volledige levenscyclus van onze producten analyseren en de geringe milieu-impact certificeren.

logo waterrecyclage

Waterrecyclage

Natuurlei heeft vochtigheid nodig om deze te kunnen ontginnen en hakken. Wij hebben gesloten circuits gecreëerd die ons de mogelijkheid bieden om het water te hergebruiken, door het waterverbruik zoveel mogelijk te beperken.

logo renoveren van de steengroeven

Het renoveren van de steengroeven

Bij CUPA PIZARRAS namen wij als eersten initiatieven om steengroeves te renoveren. Aangezien er voor het ontginnen van natuurleien geen gebruik wordt gemaakt van schadelijke producten voor het milieu, kan de steengroeve nadat ze volledig ontgonnen is, gerenoveerd worden met hydro zaadkorrels van inheemse planten, die zodoende een natuurlijke heraanplanting garanderen van de lokale fauna en flora.

logo maritiem vervoer

Maritiem vervoer

Het vervoeren van de materialen naar de verdelers vertegenwoordigt een belangrijk aandeel in de milieubalans van de leien. Dat is de reden waarom meer dan 60 % van onze productie wordt vervoerd per boot, een propere en efficiënte transportwijze.