lupek naturalny
ŁUPEK NATURALNY
PRODUKT W PEŁNI EKOLOGICZNY

ŁUPEK NATURALNY | NAJBARDZIEJ EKOLOGICZNY WYBÓR WSPIERAJĄCY ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Firma CUPA PIZARRAS jest dumna z tego, że może zaoferować Państwu produkt naturalny mający najmniejszy wpływ na środowisko naturalne w porównaniu z pozostałymi produktami w branży pokryć dachowych i elewacji dostępnych na rynku.

Analizy cyklu życia pozwalające zbadać wpływ produktu na środowisko naturalne w skali globalnej potwierdzają, że w każdym projekcie łupki naturalne to opcja proekologiczna.

ZUŻYCIE WODY

Łupek naturalny

Fuente: http://goo.gl/U5pRga

x1

Azbestocement

Fuente: http://goo.gl/7uHYne

x11

Blacha cynkowa

Fuente:http://goo.gl/uMYYbL

x135

Dachówka ceramiczna

Fuente: http://goo.gl/AgU9Fy

x2

ZUŻYCIE ENERGII

Łupek naturalny

Fuente: http://goo.gl/U5pRga

x1

Azbestocement

Fuente: http://goo.gl/7uHYne

x6

Blacha cynkowa

Fuente:http://goo.gl/uMYYbL

x4

Dachówka ceramiczna

Fuente: http://goo.gl/AgU9Fy

x2

ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA

Łupek naturalny

Fuente: http://goo.gl/U5pRga

x1

Azbestocement

Fuente: http://goo.gl/7uHYne

x6

Blacha cynkowa

Fuente:http://goo.gl/uMYYbL

x4

Dachówka ceramiczna

Fuente: http://goo.gl/AgU9Fy

x2

Źródło: Porównanie przeprowadzone na podstawie informacji opublikowanych we wrześniu 2014 r. przez francuską bazę danych INIES: http://www.base-inies.fr/Inies/Consultation.aspx

Łupki to produkt mineralny, całkowicie obojętny dla środowiska i ekologiczny, którego proces produkcji jest prosty i wydajny.

Niezależne badania przeprowadzone na skalę międzynarodową, między innymi przez Inventory of Carbon and Energy (ICE, University of Bath) wskazują, że łupki naturalne wyróżniają się jako materiał o najmniejszym wpływie na środowisko naturalne.

Łupki są wyłącznie wydobywane i obrabiane i nie wymagają żadnych innych procesów przetwarzania. Prostota procesu produkcji łupków, który nie wymaga stosowania tworzyw sztucznych, wielkich pieców ani chemikaliów, sprawia, że proces ten jest doskonałą alternatywą zapewniającą zachowanie zasad zrównoważonego rozwoju w każdym projekcie budowlanym.

ŁUPKI TO JEDEN Z NAJBARDZIEJ EKOLOGICZNYCH PRODUKTÓW PRZEZNACZONYCH DO POKRYĆ DACHOWYCH
ŁUPKI NATURALNE SĄ ZGODNE Z NOWYMI TENDENCJAMI ZRÓWNOWAŻONEGO BUDOWNICTWA
JESTEŚMY PIONIERAMI W POSZUKIWANIU NOWYCH METOD MINIMALIZACJI WPŁYWU NA ŚRODOWISKO NATURALNE

ŁUPEK NATURALNY | NASZA POLITYKA ŚRODOWISKOWA

Zaangażowanie w ochronę środowiska ze strony CUPA PIZARRAS widoczne jest w projektowanych i wytwarzanych produktach, w ustawicznym udoskonaleniu procesów produkcyjnych oraz w nowatorskich rozwiązaniach konstrukcyjnych opracowanych w naszej firmie, w których kładziemy szczególny nacisk na zmniejszenie zużycia energii i emisji CO2.

Jesteśmy specjalistami w produkcji materiałów ekologicznych i angażujemy się w opracowywanie rozwiązań konstrukcyjnych, które sprzyjają stosowaniu produktów naturalnych.

logo aenor 14001

ISO 14001

CUPA PIZARRAS posiada certyfikat ISO 14001, który wskazuje przede wszystkim na plany naszej firmy w zakresie ochrony środowiska naturalnego. Uzyskaliśmy ten certyfikat jako pionierzy w sektorze łupków naturalnych i wciąż nieustannie poszukujemy nowych metod minimalizacji wpływu naszej działalności na środowisko naturalne.

logo dapc

Certyfikat DAPc®

Deklaracja środowiskowa naszych produktów budowlanych to program oznaczeń ekologicznych, którego celem jest przede wszystkim zapewnienie przejrzystości w tej dziedzinie. Zobowiązujemy się w nim do ustawicznego udoskonalania naszych procesów produkcyjnych w zakresie ochrony środowiska naturalnego.

fdes certificate logo

Certyfikat FDES®

Francuskie deklaracje dotyczące ochrony środowiska i zdrowia FDES to standardowe dokumenty, które obejmują analizę całości cyklu życia naszych produktów i potwierdzają ich niewielki wpływ na środowisko naturalne.

logo water recycling

Recykling wody

Łupki naturalne wymagają pewnego stopnia wilgotności w celu wydobycia i na potrzeby ręcznego procesu obróbki. Wdrożyliśmy układy zamknięte, które umożliwiają ponowne wykorzystanie wody, zmniejszając jej zużycie do minimum.

logo quarry restoration

Rewitalizacja kamieniołomów

Firma CUPA PIZARRAS jest pionierem w dziedzinie inicjatyw dotyczących rewitalizacji kamieniołomów. Ponieważ wydobycie łupków naturalnych nie wymaga stosowania produktów szkodliwych dla środowiska, po wyczerpaniu złóż skał łupkowych można przystąpić do rewitalizacji kamieniołomu poprzez obsiew roślin rodzimych, zapewniając tym samym odtworzenie naturalnej flory i fauny danego terenu.

logo transporte maritimo

Transport morski

Firma CUPA PIZARRAS zdaje sobie sprawę, że istotna część zanieczyszczeń powstaje w trakcie transportu produktu do dystrybutorów. Z tego względu już dzisiaj ponad 60% naszej produkcji przewozimy transportem morskim, który jest czystszy i bardziej wydajny.