PROCES PRODUKCYJNY

ZŁOŻA

Proces wydobycia rozpoczyna się po zakończeniu badań geologicznych, wydobywczych i geotechnicznych oraz po zbadaniu i przeprowadzeniu testów na próbkach, które pozwalają na określenie jakości łupków i zasobów znajdujących się w złożu.

Istnieją dwa systemy wydobycia: kopalnia odkrywkowa lub wydobycie podziemne.

W trakcie całego procesu wydobycia regularnie przeprowadzane są badania i testy w celu przygotowania kopalni na przyszłość i zapewnienia ciągłości i stabilności produkcji wysokiej jakości łupków.

WYDOBYCIE

Po wykonaniu robót związanych z oczyszczeniem terenu rozpoczyna się wydobycie.

Łupki wydobywane są w formie dużych bloków, ciętych następnie diamentowym ostrzem. Później bloki są transportowane ciężarówką do zakładu przetwórczego.

W trakcie całego procesu wydobycia i przetwarzania produktu jako czynnik chłodzący i jako materiał bazowy do odprowadzania żwiru stosowana jest woda. Woda ta jest poddawana recyklingowi i oczyszczaniu w zamkniętym obwodzie, aby uniknąć marnotrawienia tak cennego zasobu.

PRZETWARZANIE

W zakładzie przetwórczym łupek przed zapakowaniem przechodzi przez trzy fazy:
CIĘCIE W halach zakładu wielkie bloki łupków wydobyte w kopalni cięte są na różne rozmiary w zależności od wymiarów produkowanego łupka.

OBRÓBKA Następnie w sposób całkowicie tradycyjny pracownicy odłupują każdy blok warstwami, dokładnie obrabiając każdą sztukę. Woda powoduje, że bloki nie wysychają, co ułatwia odłupywanie i zmniejsza straty.

FAZOWANIE Na końcu przeprowadzany jest proces fazowania krawędzi każdej sztuki, aby umożliwić odpowiednie odprowadzanie wody z dachówek łupkowych.

PAKOWANIE

Po sortowaniu łupki są liczone i pakowane na drewniane palety, stamtąd trafiają do magazynu, a następnie do klienta.

Na każdej palecie umieszczana jest etykieta, na której podany jest opis łupka (kopalnia i zakład pochodzenia, format, grubość itp.), a także nazwisko osoby odpowiedzialnej za dobór.

PRZECHOWYWANIE I ZAŁADUNEK

W dniu pakowania palety są wysyłane do magazynu centralnego CUPA PIZARRAS, gdzie nadawana jest im nowa etykieta z kodem paskowym, która zapewnia możliwość śledzenia każdej sztuki — od miejsca pochodzenia do miejsca docelowego.

Mowa tu o specjalnym systemie oznakowania, pozwalającym na jednoznaczne i dokładne zidentyfikowanie każdej palety: wyniki przeprowadzonych testów i badań, nazwa kopalni, rozmiar i model łupka, liczba sztuk itp.

ŚRODOWISKO

Przygotowywanie łupków naturalnych wykonywane jest wyłączenie z wykorzystaniem procesów mechanicznych, w związku z czym nie powstają żadne odpady chemiczne. Odpady przekazywane od razu na zwałowisko są całkowicie naturalne — są to jedynie bezużyteczne minerały wydobyte z ziemi.

CUPA PIZARRAS dba o przywrócenie pierwotnego wyglądu środowiska poprzez sadzenie roślin typowych dla danego miejsca. Cały ten proces jest nadzorowany i zatwierdzany przez właściwe władze odpowiedzialne za ochronę środowiska.