Polityka prywatności

CUPA PIZARRAS, S.A., spółka hiszpańska z siedzibą w La Medua, s/n 32330 SOBRADELO DE VALDEORRAS (Ourense), NIP A-32225427, jest właścicielem bazy danych.

Wszystkie dane wprowadzone do formularzy na stronie internetowej są traktowane jako poufne zgodnie z ustawą 15/1999 z 13 grudnia o ochronie danych osobowych. Informujemy, że mają Państwo prawo dostępu do tych danych, ich poprawienia i usunięcia poprzez skierowanie wniosku na wyżej wskazany adres.

Wprowadzone dane są konieczne do właściwego zidentyfikowania nadawcy i wykonania czynności koniecznych do uzupełnienia zapytania.

CUPA PIZARRAS, S.A. zobowiązuje się do odpowiedzialnego i poufnego wykorzystywania danych, zapewniając użytkownikom poufność zgodnie z przepisami prawa. Dane będą wykorzystywane wyłącznie przez CUPA PIZARRAS, S.A. i spółki współpracujące, świadczące podobne usługi.

Zgromadzone dane są odpowiednie i wystarczające dla opisanego zakresu i celów. Użytkownik odpowiada za prawdziwość wprowadzonych danych, przy czym CUPA PIZARRAS, S.A. zastrzega sobie prawo do nieświadczenia usług użytkownikom, którzy podali fałszywe dane, niezależnie od podjęcia innych kroków prawnych.

Zgoda nadawcy

Przesłanie formularzy występujących na naszych stronach internetowych oznacza, że nadawca wyraża zgodę na przetwarzanie wprowadzonych w nich danych. Wprowadzone dane nie będą przekazywane stronom trzecim.

Zgodnie z ustawą 15/1999 z 13 grudnia o ochronie danych osobowych, zgromadzone dane zostaną włączone do automatycznych plików, których właścicielem jest CUPA PIZARRAS, S.A. w celu wysyłania informacji handlowych ww. firmy z siedzibą w La Medua, s/n 32330 SOBRADELO DE VALDEORRAS (Ourense). CUPA PIZARRAS, S.A. może przekazywać wprowadzone dane spółce Cupire Padesa, S.L. (spółka matka CUPA PIZARRAS, S.A.), z siedzibą obecnie w La Medua, s/n 32330 SOBRADELO DE VALDEORRAS (Ourense) lub innej firmie podlegającej spółce Cupire Padesa, S.L. w celu wysyłania informacji handlowych na podane dane kontaktowe. W przypadku gdy nie chcą Państwo otrzymywać takich informacji, wystarczy napisać na adres e-mail: info.cupa@cupagroup.com. CUPA PIZARRAS, S.A., podmiot odpowiedzialny za dane, zapewnia prawo do dostępu do nich, ich poprawienia i usunięcia. Można tego dokonać poprzez wysłanie odpowiedniego wniosku na adres: info.cupa@cupagroup.com. Jednocześnie podczas przetwarzania danych zobowiązuje się do zachowania ich poufności i wykorzystywania jedynie we wskazanych celach.