Firma CUPA PIZARRAS jest dumna z tego, że może zaoferować Państwu produkt naturalny mający najmniejszy wpływ na środowisko naturalne w porównaniu z pozostałymi produktami w branży pokryć dachowych i elewacji dostępnych na rynku.

 

Najbardziej ekologiczny wybór wspierający zrównoważony rozwój

Systemy CUPACLAD® umożliwiają tworzenie wydajnych i ekologicznych elewacji wentylowanych.

Analizy cyklu życia produktu pozwalające na zbadanie jego wpływu na środowisko w skali globalnej potwierdzają, że CUPACLAD® to ekologiczne rozwiązanie wykończeniowe, dzięki zastąpieniu wyrobów prefabrykowanych naturalnym łupkiem.

icono-belleza1

Zużycie wody

Łupek naturalny (x1)

Azbestocement (x11)

Blacha cynkowa (x135)

Dachówka ceramiczna (x2)

10%
21%
100%
12%
icono-belleza2

Zużycie energii

Łupek naturalny (x1)

Azbestocement (x6)

Blacha cynkowa (x4)

Dachówka ceramiczna (x2)

10%
80%
60%
40%
icono-belleza3

Zanieczyszczenie powietrza

Łupek naturalny (x1)

Azbestocement (x6)

Blacha cynkowa (x4)

Dachówka ceramiczna (x2)

10%
60%
40%
20%

Ekologiczne elewacje CUPACLAD®

Systemy CUPACLAD® umożliwiają tworzenie wydajnych i ekologicznych elewacji wentylowanych.

Un análisis de ciclo de vida, que permite analizar el impacto medioambiental de un producto a nivel global, confirma que CUPACLAD® es la opción ecológica para el revestimiento de fachadas, gracias a la utilización de pizarra natural en vez de productos prefabricados.

Los sistemas de fachada CUPACLAD® utilizan pizarra 100% natural.

icono-belleza1

Zużycie wody

CUPACLAD® (x1)

Azbestocement (x18)

Blacha cynkowa (x324)

Dachówka ceramiczna (x20)

10%
18%
100%
20%

icono-belleza2

Zużycie energii

CUPACLAD® (x1)

Azbestocement (x7)

Blacha cynkowa (x9)

Dachówka ceramiczna (x10)

10%
60%
80%
90%
icono-belleza3

Zanieczyszczenie powietrza

CUPACLAD® (x1)

Azbestocement (x5)

Blacha cynkowa (x9)

Dachówka ceramiczna (x8)

10%
50%
90%
80%

*Porównanie przeprowadzone na podstawie informacji opublikowanych we wrześniu 2014 r. przez francuską bazę danych INIES: http://www.base-inies.fr/Inies/Consultation.aspx

Polityka środowiskowa

Zaangażowanie w ochronę środowiska ze strony CUPA PIZARRAS widoczne jest w projektowanych i wytwarzanych produktach, w ustawicznym udoskonaleniu procesów produkcyjnych oraz w nowatorskich rozwiązaniach konstrukcyjnych opracowanych w naszej firmie, w których kładziemy szczególny nacisk na zmniejszenie zużycia energii i emisji CO2.

Jesteśmy specjalistami w produkcji materiałów ekologicznych i angażujemy się w opracowywanie rozwiązań konstrukcyjnych, które sprzyjają stosowaniu produktów naturalnych.

tejado circular de pizarra

ISO 14001

CUPA PIZARRAS posiada certyfikat ISO 14001, który wskazuje przede wszystkim na plany naszej firmy w zakresie ochrony środowiska naturalnego. Uzyskaliśmy ten certyfikat jako pionierzy w sektorze łupków naturalnych i wciąż nieustannie poszukujemy nowych metod minimalizacji wpływu naszej działalności na środowisko naturalne.
Certificación DAPc

Certyfikat DAPc ®

Deklaracja środowiskowa naszych produktów budowlanych to program oznaczeń ekologicznych, którego celem jest przede wszystkim zapewnienie przejrzystości w tej dziedzinie. Zobowiązujemy się w nim do ustawicznego udoskonalania naszych procesów produkcyjnych w zakresie ochrony środowiska naturalnego.

Certificación FDES

Certyfikat FDES ®

Francuskie deklaracje dotyczące ochrony środowiska i zdrowia FDES to standardowe dokumenty, które obejmują analizę całości cyklu życia naszych produktów i potwierdzają ich niewielki wpływ na środowisko naturalne.
Reciclaje del agua

Recykling wody

Łupki naturalne wymagają pewnego stopnia wilgotności w celu wydobycia i na potrzeby ręcznego procesu obróbki. Wdrożyliśmy układy zamknięte, które umożliwiają ponowne wykorzystanie wody, zmniejszając jej zużycie do minimum.
Rehabilitación de canteras

Rewitalizacja kamieniołomów

Firma CUPA PIZARRAS jest pionierem w dziedzinie inicjatyw dotyczących rewitalizacji kamieniołomów. Ponieważ wydobycie łupków naturalnych nie wymaga stosowania produktów szkodliwych dla środowiska, po wyczerpaniu złóż skał łupkowych można przystąpić do rewitalizacji kamieniołomu poprzez obsiew roślin rodzimych, zapewniając tym samym odtworzenie naturalnej flory i fauny danego terenu.
Transporte Marítimo Pizarra

Transport morski

Firma CUPA PIZARRAS zdaje sobie sprawę, że istotna część zanieczyszczeń powstaje w trakcie transportu produktu do dystrybutorów. Z tego względu już dzisiaj ponad 60% naszej produkcji przewozimy transportem morskim, który jest czystszy i bardziej wydajny.
casa con tejado de pizarra en francia
Ekologiczna alternatywa

Niezależne badania przeprowadzone na skalę międzynarodową, między innymi przez Inventory of Carbon and Energy (ICE, University of Bath) wskazują, że łupki naturalne wyróżniają się jako materiał o najmniejszym wpływie na środowisko naturalne.

Łupki są wyłącznie wydobywane i obrabiane i nie wymagają żadnych innych procesów przetwarzania. Prostota procesu produkcji łupków, który nie wymaga stosowania tworzyw sztucznych, wielkich pieców ani chemikaliów, sprawia, że proces ten jest doskonałą alternatywą zapewniającą zachowanie zasad zrównoważonego rozwoju w każdym projekcie budowlanym.

Masz pytania? Skorzystaj z porady naszych ekspertów ds. łupków naturalnych.