CUPA PIZARRAS is trots om op de markt een natuurlijk product te kunnen verkopen met een geringe milieu-invloed in vergelijking met de andere alternatieven voor een dakbedekking en een gevel.

 

De meest ecologische en duurzame keuze

Lei is een mineraal product dat volledig inert en ecologisch is, en met een eenvoudig en efficiënt productieproces.

De levenscyclusanalyses die de mogelijkheid bieden om de milieu-impact globaal te analyseren, bevestigen dat natuurlei een ecologische optie is voor elk type architecturaal project.

icono-belleza1

Waterverbruik

Natuurleien (x1)

Vezelcement (x11)

Zink (x135)

Terracotta (x2)

10%
21%
100%
12%
icono-belleza2

Energieverbruik

Natuurleien (x1)

Vezelcement (x6)

Zink (x4)

Terracotta (x2)

10%
80%
60%
40%
icono-belleza3

Luchtvervuiling

Natuurleien (x1)

Vezelcement (x6)

Zink (x4)

Terracotta (x2)

10%
60%
40%
20%

CUPACLAD® duurzame gevels

De CUPACLAD®-systemen bieden de mogelijkheid om efficiënte en duurzame verluchte gevels te bouwen. Een analyse van de levenscyclus die de mogelijkheid biedt om de milieu-impact te analyseren van een product op algemene wijze, bevestigt dat CUPACLAD® de ecologische optie is om gevels te bekleden, dankzij het gebruik van natuurlei in plaats van geprefabriceerde producten.

De CUPACLAD®-gevelsystemen bestaan uit 100 % natuurleien.

icono-belleza1

Waterverbruik

Natuurleien CUPACLAD® (x1)

Vezelcement (x18)

Zink (x324)

Terracotta (x20)

10%
18%
100%
20%

icono-belleza2

Energieverbruik

Natuurleien CUPACLAD® (x1)

Vezelcement (x7)

Zink (x9)

Terracotta (x10)

10%
60%
80%
90%

icono-belleza3

Luchtvervuiling

Natuurleien CUPACLAD® (x1)

Vezelcement (x5)

Zink (x9)

Terracotta (x8)

10%
50%
90%
80%

*Vergelijking op basis van informatie gepubliceerd in september 2014 met de Franse gegevensbanken INIES: http://www.base-inies.fr/Inies/Consultation.aspx

Ons milieubeleid

Het milieu-engagement van CUPA PIZARRAS blijkt uit de producten die wij ontwikkelen en verhandelen, uit de constante verbeteringen van onze productieprocessen en uit de nieuwe opbouwende oplossingen die wij hebben ontwikkeld en die gekenmerkt worden door een aanpak die gericht is op een lager energieverbruik en een lagere CO2-uitstoot.

Wij zijn specialisten inzake het produceren van ecologisch materiaal en wij streven naar het ontwikkelen van opbouwende oplossingen die het gebruik van natuurlijke producten aanmoedigen.

tejado circular de pizarra

ISO 14001

CUPA PIZARRAS werkt volgens ISO 14001, hetgeen duidelijk blijkt uit ons milieubeschermingsplan. Wij waren binnen de sector van natuurleien bij de eersten om de certificering te behalen, en wij zullen blijven zoeken naar nieuwe methoden om de milieu-impact van onze activiteit te beperken.

Certificación DAPc

DAPc®-certificering

De milieuverklaring van bouwproducten is een eco-etiketprogramma gericht op transparantie waarmee we ons engageren om de milieu-impact van onze productieprocessen te verbeteren.

Certificación FDES

FDES ®

De ‘Fiches de Déclarations Environnementales et Sanitaires’ van FDES zijn documenten, die de volledige levenscyclus van onze producten analyseren en de geringe milieu-impact certificeren.

Reciclaje del agua

Waterrecyclage

Natuurlei heeft vochtigheid nodig om deze te kunnen ontginnen en hakken. Wij hebben gesloten circuits gecreëerd die ons de mogelijkheid bieden om het water te hergebruiken, door het waterverbruik zoveel mogelijk te beperken.

Rehabilitación de canteras

Het renoveren van de steengroeven

Bij CUPA PIZARRAS namen wij als eersten initiatieven om steengroeves te renoveren. Aangezien er voor het ontginnen van natuurleien geen gebruik wordt gemaakt van schadelijke producten voor het milieu, kan de steengroeve nadat ze volledig ontgonnen is, gerenoveerd worden met hydro zaadkorrels van inheemse planten, die zodoende een natuurlijke heraanplanting garanderen van de lokale fauna en flora.

Transporte Marítimo Pizarra

Maritiem vervoer

Het vervoeren van de materialen naar de verdelers vertegenwoordigt een belangrijk aandeel in de milieubalans van de leien. Dat is de reden waarom meer dan 60 % van onze productie wordt vervoerd per boot, een propere en efficiënte transportwijze.

casa con tejado de pizarra en francia
Het duurzame alternatief

Internationaal onafhankelijk onderzoek dat werd gedaan, zoals Inventory of Carbon and Energy (ICE, University of Bath) toont aan dat natuurlijke leisteen het materiaal is met de minst negatieve impact op het milieu.

Lei ondergaat enkel een ontginnings- en splijtproces, zonder dat er een bijkomende behandeling vereist is. Het eenvoudig productieproces dat geen gebruik van kunstmaterialen, grote ovens of chemische producten vereist, maakt leisteen tot een duurzaam alternatief voor elk type project.

Heeft u vragen? Ons team van experts in leien staat ter uwer beschikking