1 op 2 leien die wereldwijd geïnstalleerd worden is van CUPA PIZARRAS. Ons bedrijf is na meen bestaansgeschiedenis van meer dan een eeuw de wereldwijde leider inzake productie en verkoop van natuurleien.

1892
Oprichting van het 1e bedrijf

In 1892 wordt de ontginning opgestart in de leisteengroeve Solana de Forcadas.

Deze steengroeve is de oudste nog actieve steengroeve van de groep.

1892 478x450 be-fl

1968
Oprichting van de maatschappij

De maatschappij die aan de basis ligt van CUPA PIZARRAS ziet het daglicht in 1968.

Het uitgroeien tot leider inzake de productie en verkoop van leien is eigen aan het functionele DNA van CUPA PIZARRAS.

Sinds de oprichting van het bedrijf hebben wij onze inspanningen geconcentreerd op het zoeken naar nieuwe markten en het onderzoek naar en de ontwikkeling van nieuwe productietechnieken, met als enig doel het beantwoorden aan de vraag van elk land en elke klant.

Met de jaren hebben wij onze productiecapaciteit geconsolideerd door verschillende steengroeves te openen, en zo snel uit te groeien tot leiders in de sector.

1968 478x450 be-fl

Jaren 90
Internationale expansie

In de jaren ’90 hebben wij kantoren geopend in Frankrijk, de Benelux, het Verenigd Koninkrijk en Denemarken, met slechts één doel: een service van uitstekende kwaliteit bieden aan onze klanten.

cupa pizarras company europe offices 478x450 be-fl

2013
Opening van de kantoren in de VS

In 2013 openden wij ons kantoor in USA.

cupa pizarras company offices 478x450 be-fl

2019
Werelwijd leider inzake natuurleien

Vandaag de dag stellen wij met trots vast dat de droom van onze stichters in vervulling is gegaan.

CUPA PIZARRAS is de wereldwijde leider inzake de productie en verkoop van natuurleien.

metropolis building slate 478x450 be-fl