Leisteen is een ambachtelijk vervaardigd product. Het productieproces combineert de modernste technologie met de traditionele knowhow van onze meester-klovers.

Productieproces

De leisteen wordt alleen onderworpen aan ontginnings- en verwerkingsprocessen. Er zijn geen extra behandelingen noodzakelijk. Door de eenvoudigheid van het productieproces, waarbij geen kunstmatige materialen, grote ovens of chemische producten moeten worden gebruikt, is het een duurzaam alternatief voor allerlei soorten projecten.

Alle natuurleien die onze naam dragen zijn rechtstreeks afkomstig uit onze steengroeven, en worden dus onderworpen aan ons kwaliteits- en milieubeheerbeleid, en aan ons traceerbaarheidssysteem.

Maak in deze video kennis met een deel van ons productieproces.

1. Vindplaats

Het ontginningsproces begint nadat de geologische, mijnbouwkundige en geotechnische studies, de verkenningswerken en de steekproeven voltooid zijn. Op die manier kan de kwaliteit van de leisteen en het potentieel van de reserves van de vindplaats worden bepaald.

Er zijn twee ontginningssystemen: openluchtgroeve of mijnbouw. Tijdens de ontginning worden er regelmatig studies en proeven uitgevoerd om de groeve voor te bereiden op de toekomst en een ononderbroken en stabiele productie van kwaliteitsvolle leisteen te waarborgen.

geological geotechnical surveys be-fl
mina de pizarra
minera interior pizarra

2. Winning

Na de nodige graafwerken begint de winning van het product. De leisteen wordt in grote blokken gewonnen, die aan de hand van diamantdraad worden gezaagd. Vervolgens worden de blokken in vrachtwagens naar de verwerkingshal van de groeve vervoerd.

Tijdens het hele winnings- en verwerkingsproces wordt water gebruikt als koelmiddel en basismateriaal om gruis af te voeren. Dit water wordt gerecycled en gezuiverd in een gesloten circuit, om verspilling van deze waardevolle hulpbron te voorkomen.

3. Verwerking

In de verwerkingshal ondergaat de leisteen 3 fasen voordat het product wordt verpakt:

Zagen: In de hallen worden de grote leisteenblokken die in de groeve worden gewonnen, op verschillende maten gezaagd naargelang de afmetingen van de te produceren leisteen.

Bewerken: Vervolgens verdelen de steenbewerkers elk blok in platen, waarbij elk werkstuk minutieus wordt behandeld. Dankzij het water drogen de blokken niet uit. Op die manier zijn de blokken gemakkerlijker in platen te verdelen en is gaat er minder materiaal verloren.

Afschuinen: Tot slot worden de kanten van welk werkstuk afgeschuind zodat het water beter van de op het dak geplaatste leisteen afloopt.

4. Verpakking

Na indeling worden de leien geteld en verpakt op houten pallets, die eerst worden opgeslagen en nadien geleverd.

Op elk pallet wordt een sticker aangebracht met de beschrijving van de lei (groeve en hal van herkomst, formaat, dikte, enz.), samen met de naam van de selectieverantwoordelijke.

5. Magazijn en laden

Dezelfde dag waarop de pallets worden verpakt, worden ze naar het centrale magazijn van CUPA PIZARRAS vervoerd. Hier krijgen ze een nieuwe sticker met een streepjescode. Op die manier wordt de traceerbaarheid van elk stuk vanaf de herkomst tot aan de eindbestemming gewaarborgd.

Het betreft een unieke markeringsmethode waardoor elk pallet duidelijk en nauwkeurig kan worden geïdentificeerd: resultaten van uitgevoerde tests en resultaten, naam van de groeve, maat en model van de lei, aantal eenheden, enz.

6. Milieu

Voor de vervaardiging van de natuurleien worden enkel mechanische processen toegepast. Op die manier wordt er geen chemische afval geproduceerd. Het restmateriaal dat naar de stortplaats wordt vervoerd, is volkomen natuurlijk; het betreft uitsluitend het onbruikbare mineraal dat uit de berg werd gewonnen.

CUPA PIZARRAS herstelt het oorspronkelijke landschap door via de spuitzaaimethode inheemse planten te zaaien. Dit hele proces wordt gecontroleerd en goedgekeurd door de bevoegde milieu-instanties.

Heeft u vragen? Ons team van experts in leien staat ter uwer beschikking.