Proces produkcji łupków jest rzemieślniczy – łączy najbardziej zaawansowaną technologię z tradycyjną wiedzą naszych pracowników.

Proces produkcyjny

Łupki są wyłącznie wydobywane i obrabiane i nie wymagają żadnych innych procesów przetwarzania. Prostota procesu produkcji łupków, który nie wymaga stosowania tworzyw sztucznych, wielkich pieców ani chemikaliów, sprawia, że proces ten jest doskonałą alternatywą zapewniającą zachowanie zasad zrównoważonego rozwoju w każdym projekcie budowlanym.

Wszystkie łupki naturalne naszej marki produkujemy bezpośrednio w naszych kamieniołomach, dlatego podlegają one naszym zasadom dotyczącym jakości i ochrony środowiska, a także naszemu unikalnemu systemowi identyfikowalności.

Zobacz film przedstawiający część procesu produkcyjnego.

1. Złoża

Proces wydobycia rozpoczyna się po zakończeniu badań geologicznych, wydobywczych i geotechnicznych oraz po zbadaniu i przeprowadzeniu testów na próbkach, które pozwalają na określenie jakości łupków i zasobów znajdujących się w złożu.

Istnieją dwa systemy wydobycia: kopalnia odkrywkowa lub wydobycie podziemne. W trakcie całego procesu wydobycia regularnie przeprowadzane są badania i testy w celu przygotowania kopalni na przyszłość i zapewnienia ciągłości i stabilności produkcji wysokiej jakości łupków.

geological geotechnical surveys pl
mina de pizarra
minera interior pizarra

2. Wydobycie

Po wykonaniu robót związanych z oczyszczeniem terenu rozpoczyna się wydobycie. Łupki wydobywane są w formie dużych bloków, ciętych następnie diamentowym ostrzem. Później bloki są transportowane ciężarówką do zakładu przetwórczego.

W trakcie całego procesu wydobycia i przetwarzania produktu jako czynnik chłodzący i jako materiał bazowy do odprowadzania żwiru stosowana jest woda. Woda ta jest poddawana recyklingowi i oczyszczaniu w zamkniętym obwodzie, aby uniknąć marnotrawienia tak cennego zasobu.

3. Przetwarzanie

W zakładzie przetwórczym łupek przed zapakowaniem przechodzi przez trzy fazy:

Cięcie: W halach zakładu wielkie bloki łupków wydobyte w kopalni cięte są na różne rozmiary w zależności od wymiarów produkowanego łupka.

Obróbka : Następnie w sposób całkowicie tradycyjny pracownicy odłupują każdy blok warstwami, dokładnie obrabiając każdą sztukę. Woda powoduje, że bloki nie wysychają, co ułatwia odłupywanie i zmniejsza straty.

Fazowanie : Na końcu przeprowadzany jest proces fazowania krawędzi każdej sztuki, aby umożliwić odpowiednie odprowadzanie wody z dachówek łupkowych.

4. Pakowanie

Po sortowaniu łupki są liczone i pakowane na drewniane palety, stamtąd trafiają do magazynu, a następnie do klienta.

Na każdej palecie umieszczana jest etykieta, na której podany jest opis łupka (kopalnia i zakład pochodzenia, format, grubość itp.), a także nazwisko osoby odpowiedzialnej za dobór.

5. Przechowywanie i załadunek

W dniu pakowania palety są wysyłane do magazynu centralnego CUPA PIZARRAS, gdzie nadawana jest im nowa etykieta z kodem paskowym, która zapewnia możliwość śledzenia każdej sztuki — od miejsca pochodzenia do miejsca docelowego.

Mowa tu o specjalnym systemie oznakowania, pozwalającym na jednoznaczne i dokładne zidentyfikowanie każdej palety: wyniki przeprowadzonych testów i badań, nazwa kopalni, rozmiar i model łupka, liczba sztuk itp.

6. Środowisko

Przygotowywanie łupków naturalnych wykonywane jest wyłączenie z wykorzystaniem procesów mechanicznych, w związku z czym nie powstają żadne odpady chemiczne. Odpady przekazywane od razu na zwałowisko są całkowicie naturalne — są to jedynie bezużyteczne minerały wydobyte z ziemi.

CUPA PIZARRAS dba o przywrócenie pierwotnego wyglądu środowiska poprzez sadzenie roślin typowych dla danego miejsca. Cały ten proces jest nadzorowany i zatwierdzany przez właściwe władze odpowiedzialne za ochronę środowiska.

Masz pytania? Skorzystaj z porady naszych ekspertów ds. łupków naturalnych