Kolektory słoneczne THERMOSLATE® zaprojektowane przez nasz zespół wyspecjalizowanych inżynierów to maksymalna wydajność przy minimalnym wpływie na estetykę dachu.

Zalety

Wyjątkowe właściwości naturalnego łupku w połączeniu z najnowocześniejszą technologią pozwoliły uzyskać nierzucające się w oczy kolektory słoneczne o potwierdzonej wydajności.

Thermoslate osiąga najwyższą efektywność energetyczną przy temperaturze działania poniżej 95° dzięki szczególnym właściwościom łupków naturalnych.

Nie rzuca się w oczy

Idealnie pasuje do każdego dachu i elewacji z naturalnych łupków.

Wydajność

Maksymalna efektywność energetyczna pozwala do minimum ograniczyć zużycie energii konwencjonalnej.

Wykorzystanie mocy słońca

Szczególne właściwości naturalnego łupku pozwalają przekształcić światło słoneczne w energię cieplną.

Ekologia

Kolektory wykonane są w głównej mierze z łupku, dzięki czemu proces produkcji jest całkowicie przyjazny dla środowiska.

Kompatybilność

Z dowolnym systemem przechowywania, sterowania i rozprowadzania.

Pewność

Produkt spełnia wymagania hiszpańskiego kodeksu budowlanego dla wszystkich stref klimatycznych

Wydajność kolektorów słonecznych

Poniższe wykresy prezentują krzywą wydajności systemu, charakterystykę mocy oraz krzywą spadku ciśnienia dla kolektorów THERMOSLATE®.

KRZYWA WYDAJNOŚCI
SYSTEMU

CHARAKTERYSTYKA MOCY W PRZELICZENIU NA POJEDYNCZY KOLEKTOR

System złożony z 5 kolektorów THERMOSLATE® generuje średnio 4000 W mocy, co wystarcza do pokrycia zapotrzebowania energetycznego gospodarstwa z 4 domownikami w dowolnej strefie klimatycznej (zgodnie z zaleceniami francuskiej Agencji Ochrony Środowiska i Zarządzania Energią)

KRZYWA SPADKU
CIŚNIENIA

Spadek ciśnienia przy natężeniu przepływu 3 l/min i temp. 25° wynosi 130 mbar / 25 kPa. Z wykresu można odczytać spadki ciśnienia dla natężeń przepływu do 4 l/min.

THERMOSLATE, Potwierdzona jakość

Kolektory słoneczne THERMOSLATE® przeszły rygorystyczne kontrole jakości i wydajności.

Nasze kolektory THERMOSLATE® są produkowane ściśle według standardów jakościowych i środowiskowych potwierdzonych certyfikatami ISO 9001 i 14001.

Certyfikaty wydane przez CSTBat, Solar Keymark, Instituto Giordano oraz ICIM potwierdzają dopuszczenie kolektorów THERMOSLATE® do obrotu na rynkach międzynarodowych.

thermoslate certifcates

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat atestów lub wydajności kolektorów słonecznych THERMOSLATE®, prosimy o kontakt.