Homeowner Profesjonaliści
Zapoznaj się z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania dotyczące łupków naturalnych i naszej oferty.

Jak wybrać jakościowy łupek?

Łupki naturalne dobrej jakości są nie do przecenienia w każdym projekcie.

Jednakże na rynku dostępne są produkty różniące się składem i jakością, a przez to dające bardzo różne wyniki.

Warunki konieczne, jakie muszą być spełnione przez wysokojakościowe łupki:

1. OPINIA O KAMIENIOŁOMIE

Charakterystyka łupków zależy od miejsca ich wydobycia. W związku z tym, ważne jest zarówno sprawdzenie opinii o kamieniołomie jak i o firmie wytwarzającej produkt.

> Firma CUPA PIZARRAS produkuje łupki od 1892 roku. Jesteśmy największym producentem łupków naturalnych na świecie, a prestiż i reputacja naszych kamieniołomów potwierdzana jest przez pracowników branży

kamieniołomi łupków naturalnych

2. ŁUPEK TEKTONICZNY

Nie wszystkie łupki są takie same, nie gwarantują też otrzymania takich samych wyników. Łupki produkowane w Hiszpanii w porównaniu z innymi wytwarzanymi w innych miejscach na świecie mają pochodzenie tektoniczne i doceniane są za ich wydajność.

> Wszystkie łupki firmy CUPA PIZARRAS są wydobywane w najlepszych kamieniołomach w Galicji, w Kastylii i León, gdzie znajdują się największe rezerwy łupków naturalnych pochodzenia tektonicznego na świecie.

Łupek tektoniczny

3. BADANIA I OSTATNIE CERTYFIKATY

Od producenta należy wymagać posiadania aktualnej dokumentacji potwierdzającej jakość łupków. W deklaracji właściwości użytkowych łupki wysokiej jakości oznaczane są literami: T1, A1, S1 i W1

> Wszystkie łupki sprzedawane przez CUPA PIZARRAS posiadają aktualną deklarację właściwości użytkowych, a ich wydajność jest stale nadzorowana przez najbardziej prestiżowe międzynarodowe organy certyfikacyjne.

jakościowy łupek

Follow Us