Homeowner Profesjonaliści
Zapoznaj się z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania dotyczące łupków naturalnych i naszej oferty.

Najczęściej zadawane pytania CUPACLAD

Czy produkt CUPACLAD można montować w 20-piętrowym budynku?

W Europie montaż tego produktu na takiej wysokości nie stanowi żadnego problemu. Przeprowadzone testy w celu uzyskania różnego rodzaju certyfikatów dla produktu wskazują na bardzo dobre rezultaty w zakresie wytrzymałości na wiatr.

Instalacja musi odpowiadać ekspozycji na wiatr wymaganej przez daną inwestycję i należy ją obliczyć (oraz posiadać zgodę inżynierów wykonujących projekt).

Czy produkt CUPACLAD można montować na każdej powierzchni – na drewnie, betonie, kamieniu?

Tak, ale w zależności od podłoża produkt CUPACLAD należy mocować do konstrukcyjnej części materiału (beton, drewno, cegła itp.), która jest w stanie utrzymać masę elewacji.

Ściana wsporcza odpowiada za zapewnienie stabilności budynku i powinna być wystarczająco stabilna, aby wytrzymać masę pokrycia oraz naprężenia przez niego przekazywane.

Jaką grubość powinien mieć materiał izolacyjny?

Rodzaj i grubość materiału izolacyjnego należy dobrać indywidualnie dla każdego projektu w zależności od przewodności cieplnej i potrzeb obiektu (rodzaj konstrukcji, lokalizacja, zorientowanie).

Jakie korzyści płyną z zastosowania wentylowanej elewacji CUPACLAD?
  • Brak kosztów konserwacji.
  • Łatwość i szybkość montażu.
  • Doskonałe połączenie z innymi materiałami.
  • Niska wchłanialność wody.
  • Wysoka wytrzymałość mechaniczna.
  • Wysoka trwałość.
  • Energooszczędność.
  • Eliminacja wilgoci.
Jaki jest okres gwarancji dla produktu?

Zestaw CUPACLAD objęty jest 10-letnią gwarancją. Proces montażu systemu nie jest objęty gwarancją. Za montaż odpowiada firma instalująca.

Dlaczego opracowaliśmy systemy CUPACLAD?

Systemy elewacji wentylowanej CUPACLAD® zostały opracowane z potrzeby dostosowania łupka naturalnego do nowych stylów i trendów obecnych w architekturze, które wymagają bardziej ekologicznego i zrównoważonego budowania.

Kiedy zostały opracowane systemy CUPACLAD?

Koncepcja CUPACLAD narodziła się w 2006 r. ale systemy zostały w pełni opracowane w 2015 r., kiedy połączono je z konstrukcjami metalowymi.

Jakie kryteria należy mieć na uwadze podczas projektowania elewacji wentylowanej?

• Projektant (architekt) powinien przeanalizować projektowaną elewację, uwzględniając wymiary łupka i w ten sposób zmieniać i dopasowywać go, uwzględniając przestrzeń na okna, drzwi itp..
• Modułowy montaż łupka uwzględnia układanie go od naroża do środka elewacji.
• Zwsze należy uwzględniać połączenia konstrukcyjne lub ruchome w budynku w taki sposób, by konstrukcja i łupki były od siebie niezależne.

Jaka jest odporność na wiatr w rejonie „X” przy obciążeniu wiatrem „y”?

Chociaż odporność na wiatr zależy od lokalizacji budynku i lokalnych przepisów, możemy potwierdzić, że systemy CUPACLAD spełniają europejskie przepisy w zakresie dotyczącym wymagań odporności na wiatr.

De facto, w przeprowadzonych badaniach uzyskano maksymalne wartości Pa zmierzone przez zespół badawczy, przy czym próbka produktu nie uległa pęknięciu ani uszkodzeniu.

De hecho, en los ensayos realizados se han alcanzado los máximos valores de Pa medidos por el equipo de prueba sin presentar el producto roturas ni daños en la muestra.

Jak rozwiązywany jest problem zwieńczenia elewacji i styku z oknami?

Stosowane są profile wykańczające przeznaczone do montażu w pojedynczych miejscach (na rogach, na styku z oknami, na zwieńczeniu elewacji itp.). Zwykle wykonane są z aluminiowych blach. Więcej informacji znajduje się w naszym katalogu produktowym.

Jaką masę na metr kwadratowy mają systemy?
  • CUPACLAD 101:   ≤ 30 kg/m²
  • CUPACLAD 201:   ≤ 25 kg/m²
Jakie certyfikaty posiada produktu?

Systemy CUPACLAD posiadają m.in. certyfikat BBA nadawany przez British Board of Agrément, który zapewnia, że system charakteryzuje się optymalną długotrwałą wydajnością oraz certyfikat ETA (European Technical Assessment) zawierający ocenę techniczną właściwości użytkowych kompletnego produktu.

Ponadto nasze systemy pomyślnie przeszły testy uderzeniowe i wiatrowe zrealizowane przez francuski ośrodek CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment).

Z drugiej strony łupki z naszej specjalnej gamy Elewacja są cenione za zachowanie najwyższych europejskich standardów: europejski znak CE, francuska norma NF, belgijska ATG czy amerykańska ASTM.

Jak systemy te zachowują się w klimatach o znaczych zmianach temperatury lub o silnym nasłonecznieniu?

Zmiany temperatury w ekstremalnym klimacie nie stanowią problemu dla Cupaclad, ponieważ obecna w nim komora powietrzna działa jak materac termiczny pozwalający na pochłanianie różnic temperatury.

Oznacza to, że problem różnicy między temperaturą wewnątrz i na zewnątrz budynku rozwiązywany jest za pomocą takich elewacji wentylowanych.

Czy z systemami CUPACLAD można stosować wszystkie rodzaje łupków?

Nie, łupek naturalny dla systemu CUPACLAD został specjalnie wybrany z naszych 16 kamieniołomów ze względu na właściwości techniczne i poddany specjalnym kontrolom jakości w celu zapewnienia wyjątkowej wydajności na każdej elewacji.

Specjalna gama Elewacja zapewnia szybki i prosty montaż dzięki większej regularności i płaskości łupków, które dostarczane są z perforacjami dostosowanymi do wybranego systemu CUPACLAD®.

Follow Us