Homeowner Profesjonaliści

Zapoznaj się z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania dotyczące łupków naturalnych i naszej oferty.

Czym jest łupek skalny? Jak się tworzy? Cechy

Łupek jest osadową skałą metamorficzną z ordowiku (550 mln lat), składającą się głównie z kwarcu, serycytu i minerałów z grupy chlorytu. Łupki wykorzystywane były od egipskich wiosek i po północnozachodnie hiszpańskie rubieże.

Obecne w całej historii ludzkości mają swoje źródła w zachodzących na siebie osadach gliniastych na dnie morza, które w okresie orogenezy hercyńskiej uległy zjawiskom metamorfizmu z powodu wysokiego ciśnienia, temperatury oraz intensywnej deformacji, w związku z czym zaczął się proces zmiany pierwotnego składu mineralnego glin i ułożenia się minerałów w płaszczyznach równoległych zwany „złupkowaceniem”.

Łupek jest osadową skałą metamorficzną z ordowiku (550 mln lat), składającą się głównie z kwarcu, serycytu i minerałów z grupy chlorytu. Łupki wykorzystywane były od egipskich wiosek i po północnozachodnie hiszpańskie rubieże.

Obecne w całej historii ludzkości mają swoje źródła w zachodzących na siebie osadach gliniastych na dnie morza, które w okresie orogenezy hercyńskiej uległy zjawiskom metamorfizmu z powodu wysokiego ciśnienia, temperatury oraz intensywnej deformacji, w związku z czym zaczął się proces zmiany pierwotnego składu mineralnego glin i ułożenia się minerałów w płaszczyznach równoległych zwany „złupkowaceniem”.

Struktura tej skały pod mikroskopem jest typowa lepidoblastyczna o charakterze łupkowatym i wyraźnie zaznaczonej orientacji minerałów zgodnie z łupkowatością. Jako że są minerałami wtórnymi, często pojawia się na nich utlenienie i siarczki żelaza, substancja węglowa, węglany, skalenie itp.

łupek skalny

Występują często w starych formacjach paleozoicznych, w miejscowych strefach metamorfizmu niskiego stopnia. Cechy geologiczno-mineralne, które powinno posiadać złoże łupków dachowych wskazano poniżej:

  • Odpowiedni skład chemiczny i mineralny.
  • Odpowiedni stopień odkształcenia gwarantujący wysoką przenikalność łupka.
  • Co najmniej dwustopniowa wydajność produkcyjna łupka.
  • Niski stopień szczelinowania złoża i brak nieciągłości. (Kinks-Bands, ziarna kwarcowe, sfałdkowanie itp.)

Charakterystyka łupka

Obecnie łupek jako produkt dachowy jest nie do zastąpienia.

Jest to naturalny materiał pozyskiwany przez CUPA Pizarras bezpośrednio ze złoży z najwyższą ostrożnością w celu zachowania w najwyższym stopniu swoich właściwości. Cięcie jest jedynym procesem, jakiemu poddawane są surowce celem dostosowania ich do kształtu przeznaczonego do sprzedaży. Nie potrzebuje niczego więcej – późniejsza konserwacja nie jest konieczna.

zastosowanie łupka na dachu

Kolor łupka zależy od składu mineralnego, a jego bogactwo odpowiada za właściwości, wśród których wyróżniają się wodoszczelność, odporność, trwałość i uniwersalność.

Inwestycja w łupki jest inwestycją bezpieczną

Łupek jest materiałem budowlanym dającym niezliczone korzyści finansowe, zarówno na poziomie budowy jak i konserwacji i trwałości.

Jest to skała o dużej uniwersalności, ponieważ łupkiem mogą zostać pokryte wszystkie kształty, nachylenia czy przestrzenie, pozwalająca ponadto na uzyskanie niepowtarzalnego efektu końcowego. Ponadto jest to surowiec szlachetny, który pozostaje niezmienny i zachowuje swoje właściwości techniczne, sprawiając, że pokrycia dachowe wykonane z łupków mają znacznie dłuższy okres użytkowania w porównaniu z innymi produktami.

Do tego należy dodać, że koszty konserwacji łupków po ich montażu są niemal zerowe. Prócz tego wartość estetyczna pokrycia dachowego wykonanego z łupków jest niezaprzeczalna. Różnorodność kształtów naszych łupków pozwala uzyskać olbrzymią liczbę efektów estetycznych, niemożliwych do otrzymania w przypadku zastosowania innych materiałów.

Wszystkie te cechy sprawiają, że inwestycja w łupki jest bezpieczna. Dodatkowym argumentem niech będzie raport wydany przez Oficjalne Laboratorium Testów na Materiałach Budowlanych działające przy Wydziale Nauk Ekonomicznych i Biznesowych w Santiago de Compostela, który mówi, że łupki wyróżniają się wśród dostępnych obecnie materiałów do wnoszenia budynków i domów.

Follow Us