Huiseigenaar Professioneel
Leien is een natuurlijk product met uitzonderlijke technische eigenschappen, dat geschikt is voor elk type project en altijd een voor een toegevoegde waarde zorgt.

Wat is leien?

Geologische eigenschappen van leien

Leien is een metamorfisch gesteente ontstaan door afzetting, dat dateert uit het Ordovicium (550 miljoen jaar geleden). De belangrijkste bestanddelen zijn kwarts, sericiet en mineralen uit de chlorietgroep. Van de Egyptenaren tot de inwoners van Castros in het noordwesten van Spanje, allemaal gebruikten ze leien als bouwmateriaal.

Leien bestaat al de hele geschiedenis van de mensheid. Hij is afkomstig van kleiachtige afzettingen op de zeebodem. Onder invloed van hoge druk, verhoogde temperaturen en intense vervormingen tijdens de Hercynische orogenese metamorfoseerden deze kleiachtige afzettingen tot leien. Zo wijzigde de primitieve mineralogische samenstelling van klei en verschoven de mineralen naar parallelle vlakken, ‘schistositeit’ of ‘fissiliteit’ genoemd.

Onder de microscoop heeft dit gesteente de typische lepidoblastische structuur van leien met een uitgesproken oriëntatie door zijn mineralen volgens de schistositeit. Als secundair mineraal, is het gebruikelijk om oxides en ijzersulfides, een koolstofhoudend materiaal, carbonaten, veldspaatzand enz. te zien verschijnen.

leien gesteente

In de oude paleozolische formaties zijn er veel ertslagen van leien, in de regionale metamorfismezones veel minder. De geologische-mijnbouweigenschappen die een ertslaag van leien moet hebben met het oog op exploitatie als dakbedekking zijn:

  • Een passende chemische en mineralogische samenstelling.
  • De ideale vervorming voor de ontwikkeling van een zeer penetratieve schistositeit.
  • Een minimaal vermogen van productieve leisteenniveaus.
  • Zwakke fracturatie van de ertslaag en afwezigheid van discontinuïteiten (Kinks-Bands, kwarts, crenulatie enz.).

Eigenschappen van dakleien

Het gebruik van leien als dakbedekking is vandaag onvervangbaar.

Leien is een natuurlijk materiaal dat rechtstreeks wordt gewonnen uit ertslagen en wordt verwerkt met de grootste zorg opdat zijn oorspronkelijke eigenschappen bewaard zouden blijven.

Dankzij deze natuurlijke eigenschappen is alleen extractie en versnijding noodzakelijk. Er zijn geen bijkomende behandelingen nodig.

dakleien

De kleur van leien hangt af van zijn mineralogische samenstelling en de korrelgrootte van de mineralen.

De rijkheid van leienbeantwoordt aan eigenschappen zoals ondoorlaatbaarheid, weerstand, duurzaamheid en veelzijdigheid voor elk type dakbedekking.

Investeren in natuurleien: een zekere waarde!

Leien is een bouwmateriaal dat tal van voordelen biedt op het vlak van kostprijs, gebruik, onderhoud en duurzaamheid.

Het is een steen die zich makkelijk aanpast aan alle vereisten inzake architectuur, vorm, helling of bedekte ruimte en tegelijkertijd een perfecte afwerking mogelijk maakt.

Het is een mooi, ecologisch, kleurvast materiaal dat zijn technische eigenschappen bewaart. Een natuurleien dakbedekking gaat veel langer mee dan een groot aantal andere dakbedekkingen.

Komt hier nog bij dat de onderhoudskosten van leien na plaatsing quasi onbestaande zijn.

Verder is ook het esthetische aspect van dit materiaal uniek. Door het grote aantal gefabriceerde modellen is een originele architectuur mogelijk.s

Volg ons