Homeowner Profesjonaliści
Zapoznaj się z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania dotyczące łupków naturalnych i naszej oferty.

Obsługa posprzedażowa THERMOSLATE

Jaką ma gwarancję? Co obejmuje gwarancja?

Gwarancja udzielana przez firmę CUPA PIZARRAS SA dotyczy tylko kolektora słonecznego Thermoslate TSV6.X i obejmuje naprawę lub wymianę uszkodzonych produktów pod warunkiem, że:

  • Wady fabryczne pojawią się w okresie 5 lat, licząc od pierwotnej daty zakupu produktu.
  • Dotyczą szczelności i połączenia systemu na dachu, jeśli wada wystąpi w okresie 10 lat, licząc od pierwotnej daty zakupu produktu.
  • Dotyczą korozji pochłaniacza, jeśli wada wystąpi w okresie 5 lat, licząc od pierwotnej daty zakupu produktu.

Łupek naturalny CUPA PIZARRAS, z którego wykonany jest panel i który zalecamy zamontować na pozostałej powierzchni dachu, objęty jest gwarancją od 10 do 30 lat w zależności od wybranego produktu.

Jaka konserwacja jest wymagana?

Thermoslate nie wymaga konserwacji. Konieczne jest tylko sprawdzanie dachu raz do roku w celu wykrycia ewentualnych pęknięć i / lub oderwania elementów, a jeśli to konieczne, wyczyszczenia dachu wodą.

Jakie środki należy podjąć, aby wyeliminować ryzyko przegrzewania się paneli?

Z uwagi na naturalne właściwości łupków, które rozpraszają ciepło, panele nie przegrzewają się, w związku z czym nie ma konieczności wykonywania żadnych działań w tym zakresie.

Follow Us