Huiseigenaar Professioneel

Lees de antwoorden op veelgestelde vragen over natuurleien en over ons productgamma.

Algemeen THERMOSLATE

Hoe werkt thermische zonne-energie?

Thermische zonne-energie houdt in dat de warmte van de zonnestraling wordt gebruikt voor warm water, verwarming of klimaatregeling van zwembaden.

Belangrijkste verschillen met fotovoltaïsche zonnepanelen:

  • Bij thermische zonne-energie wordt de ruimte op efficiëntere wijze benut dan bij fotovoltaïsche energie.
  • De panelen zijn kleiner, en hebben een gemiddelde efficiëntie die hoger is dan 70 %, terwijl die voor fotovoltaïsche panelen 10-25 % bedraagt.
  • Met deze energie kan warmte worden opgewekt voor huishoudelijk gebruik: warm water, verwarming of klimaatregeling van zwembaden, maar geen elektriciteit.
  • Ze is niet onderhevig aan speciale belastingen.
Genereren de panelen elektriciteit die kan worden opgeslagen in batterijen?

Nee, de panelen zijn thermisch en niet fotovoltaïsch. De Thermoslate produceert energie voor warm water, de verwarming van een woning of de verwarming van het zwembadwater.

Waar wordt het geïnstalleerd? Hoe wordt het geïntegreerd?

De Thermoslate® panelen kunnen worden geïnstalleerd op een schuin of een plat dak, en ook op een gevel. In al deze gevallen zijn ze volledig verborgen, omdat ze perfect geïntegreerd zijn, dankzij de installatie van de natuurleien.

Kan de Thermoslate worden geïnstalleerd op een bestaande dakbedekking?

Ja, er moet alleen voor worden gezorgd dat de voor de rest van het dak gebruikte leien dezelfde zijn als de leien die werden gebruikt bij de fabricage van de Thermoslate collector, vooral wat betreft het formaat, de steengroeve en de afdekking.

Wie staat in voor de installatie van de Thermoslate?

De installatie van de Thermoslate wordt uitgevoerd door een combinatie van dakdekker/loodgieter. De dakdekker zorgt voor de plaatsing op de dakbedekking, en de goede integratie in de rest van het dak. De verwarmingsloodgieter sluit het systeem vervolgens aan op het warmwaterleidingnet, sluit het water aan en test de ondoorlaatbaarheid en de druk van het systeem.

Is het mogelijk om een collector te fabriceren met een ander afdekkingsmateriaal dan leien?

Nee, dat is onmogelijk. De voordelen en eigenschappen van natuurleien zijn absoluut noodzakelijk voor de efficiëntie van de collector.

Is het mogelijk om andere formaten te produceren?

Nee, voor formaten zoals Pico Pala, Redonda, Rombo, Granel, Media Luna of Shuppen kan geen correcte integratie of ondoorlaatbaarheid van het dak worden verkregen. De leien worden alleen gefabriceerd in rechthoekig formaat.

Kunnen op de collectoren andere leien worden gebruikt dan die van Cupa?

Het gebruik van Cupa leien is absoluut noodzakelijk, want Cupa fabriceert de panelen en garandeert de perfecte kwaliteit ervan.

Is het Thermoslate systeem compatibel met andere verwarmingssystemen? ¿voor stralingsverwarming of andere soorten radiateurs?

Ja, het Thermoslate systeem is compatibel met vloerverwarming en lage-temperatuurverwarming (45º-60º)

Is het Thermoslate systeem compatibel met alle merken en modellen van accumulatoren?

Ja, het Thermoslate systeem is compatibel met alle accumulatoren.

Volg ons