certificeringen
17/10/2023

Leien is het materiaal met de kleinste koolstofvoetafdruk gedurende de ganse levenscyclus

Een milieuvriendelijke mentaliteit is inmiddels de norm geworden in de bouwsector. Om dit doel te bereiken, is het van essentieel belang dat we de oorsprong kennen van de materialen die worden gebruikt, en de impact ervan.

empreinte carbone ardoise

Volgens de certificering van Control Union is leien het materiaal met de kleinste koolstofvoetafdruk gedurende de ganse levenscyclus. Deze erkenning bevestigt nogmaals de schitterende eigenschappen van natuurleien en de geschiktheid ervan voor de moderne architectuur.

Wat is de levenscyclus van een product en wat is de koostofvoetafdruk?

Via de analyses van de levenscyclus kan de globale impact van een product op het milieu en de impact van de ontginning en de grootte ervan tot het einde van de levensduur of zelfs tot een eventuele recyclage, worden gemeten.

Dankzij de eenvoudigheid van het productieproces van natuurlijke leien, waarbij geen industriële oven of chemische producten nodig zijn, en dankzij de levensduur van meer dan 100 jaar kunnen mogelijke transformaties worden vermeden, en kan de leien zelfs worden gebruikt voor nieuwe projecten, als de dakbedekking wordt gedemonteerd.

De koolstofvoetafdruk meet de uitstoot van broeikasgassen die wordt gegenereerd door een materiaal gedurende de ganse levenscyclus.

Welke gegevens werden gebruikt voor het meten van de levenscyclus?

Control Union heeft de in de INIES verzamelde gegevens gecertificeerd, die afkomstig zijn uit de FDES (milieu- en gezondheidsverklaringsdocumenten) van de verschillende materialen.

Het doel van deze databases is informatie ter beschikking stellen van architecten en professionals in de sector, om hen te begeleiden bij het ontwerp van steeds duurzamere gebouwen en voorzieningen, in overeenstemming met de richtlijnen van norm EN 15804: 2014.

Hieronder kunt u de openbare gegevens raadplegen die door de fabrikanten zelf ter beschikking zijn gesteld:

Materialen Gemiddelde uitstoot in kgCO2/JAAR
Leien 0,12
Koper en legeringen 0,17
Terracotta 0,21
ZINK 0,25
Beton 0,26
PVC 0,43
Bitumineuze dakspanen 0,45
Vezelcement 0,75
Aluminium 0,78
Hout 0,78
Polyester 0,94
Staal 1,21
Polycarbonaat 3,21
Polymethacrylaat 21,03

Wilt u meer weten over het transformatieproces van leien en hoe het wordt omgevormd tot een uniek product voor duurzame bouw? U kunt de presentatievideo bekijken op onze site..