Huiseigenaar Professioneel
Encuentra respuestas a las preguntas más frecuentes relacionadas con la pizarra natural y nuestra gama de productos.

Wat is leisteen?

Geologische eigenschappen van leisteen

Leisteen is een metamorfisch gesteente ontstaan door afzetting, dat dateert uit het Ordovicium (550 miljoen jaar geleden). De belangrijkste bestanddelen zijn kwarts, sericiet en mineralen uit de chlorietgroep. Van de Egyptenaren tot de inwoners van Castros in het noordwesten van Spanje, allemaal gebruikten ze leisteen als bouwmateriaal.

Leisteen bestaat al de hele geschiedenis van de mensheid. Hij is afkomstig van kleiachtige afzettingen op de zeebodem. Onder invloed van hoge druk, verhoogde temperaturen en intense vervormingen tijdens de Hercynische orogenese metamorfoseerden deze kleiachtige afzettingen tot leisteen. Zo wijzigde de primitieve mineralogische samenstelling van klei en verschoven de mineralen naar parallelle vlakken, ‘schistositeit’ of ‘fissiliteit’ genoemd.

Onder de microscoop heeft dit gesteente de typische lepidoblastische structuur van leisteen met een uitgesproken oriëntatie door zijn mineralen volgens de schistositeit. Als secundair mineraal, is het gebruikelijk om oxides en ijzersulfides, een koolstofhoudend materiaal, carbonaten, veldspaatzand enz. te zien verschijnen.

Leisteen is een metamorfisch gesteente

In de oude paleozolische formaties zijn er veel ertslagen van leisteen, in de regionale metamorfismezones veel minder. De geologische-mijnbouweigenschappen die een ertslaag van leisteen moet hebben met het oog op exploitatie als dakbedekking zijn:

  • Een passende chemische en mineralogische samenstelling.
  • De ideale vervorming voor de ontwikkeling van een zeer penetratieve schistositeit.
  • Een minimaal vermogen van productieve leisteenniveaus.
  • Zwakke fracturatie van de ertslaag en afwezigheid van discontinuïteiten (Kinks-Bands, kwarts, crenulatie enz.).

Eigenschappen van leistaan voor dakbedekking

Het gebruik van leisteen als dakbedekking is vandaag onvervangbaar.

Leisteen is een natuurlijk materiaal dat rechtstreeks wordt gewonnen uit ertslagen en wordt verwerkt met de grootste zorg opdat zijn oorspronkelijke eigenschappen bewaard zouden blijven.

Dankzij deze natuurlijke eigenschappen is alleen extractie en versnijding noodzakelijk. Er zijn geen bijkomende behandelingen nodig.

zastosowanie łupka na dachu

De kleur van leisteen hangt af van zijn mineralogische samenstelling en de korrelgrootte van de mineralen.

De rijkheid van leisteen beantwoordt aan eigenschappen zoals ondoorlaatbaarheid, weerstand, duurzaamheid en veelzijdigheid voor elk type dakbedekking.

Investeren in leisteen: een zekere waarde!

Leisteen is een bouwmateriaal dat tal van voordelen biedt op het vlak van kostprijs, gebruik, onderhoud en duurzaamheid.

Het is een steen die zich makkelijk aanpast aan alle vereisten inzake architectuur, vorm, helling of bedekte ruimte en tegelijkertijd een perfecte afwerking mogelijk maakt.

Het is een mooi, ecologisch, kleurvast materiaal dat zijn technische eigenschappen bewaart. Een natuurleien dakbedekking gaat veel langer mee dan een groot aantal andere dakbedekkingen.

Komt hier nog bij dat de onderhoudskosten van leisteen na plaatsing quasi onbestaande zijn.

Verder is ook het esthetische aspect van dit materiaal uniek. Door het grote aantal gefabriceerde modellen is een originele architectuur mogelijk.s

Volg ons