certificeringen
13/10/2020

CUPA PIZARRAS wordt officieel koolstofneutrale onderneming

koolstofneutrale onderneming

CUPA PIZARRAS heeft de eer aan te kondigen dat het voortaan een koolstofneutrale onderneming is volgens de “Carbon Trust”-standaard. Deze certificering valideert onze goede praktijken inzake duurzaamheid en moedigt ons aan onze inspanningen tegen klimaatverandering verder te zetten.

De ecologische voetafdruk van een onderneming is de totale uitstoot van broeikasgassen tijdens het voorbije jaar. CUPA PIZARRAS heeft zijn eigen koolstofdioxide-emissies (CO2) gecompenseerd door middel van de financiering van milieuprojecten. We hebben een akkoord gesloten met Carbon Footprint om bomen te planten in het Verenigd Koninkrijk en om het Amazonewoud te beschermen tegen ontbossing.

Belén Díaz López, Integrated Quality and Evironment System Manager:

We zijn erg trots op deze certificering, die het resultaat is van maandenlang hard werken. De neutraliteitsdoelstelling maakt deel uit van een ambitieus plan dat nog meer acties integreert inzake duurzaamheid, circulaire economie en de strijd tegen klimaatverandering.

geplant in een schoolomgeving

De klimaatverandering is een globale bezorgdheid: gasemissies hebben een impact op de hele planeet. CUPA PIZARRAS heeft twee projecten gekozen om zijn emissies te compenseren. Het eerste programma in het Verenigd Koninkrijk houdt in dat voor elk ton dat is uitgestoten in 2019, een boom zal worden geplant in een schoolomgeving.

Het tweede project wil mee de ontbossing verminderen en de biodiversiteit in het Amazonewoud behouden. In deze “groene long van onze planeet” leeft niet minder dan 10 % van alle soorten, waarvan sommige met uitsterven worden bedreigd.

Deze twee programma’s compenseren de emissies van CUPA PIZARRAS in 2019. Het is de verantwoordelijkheid van CUPA PIZARRAS om op deze duurzame weg verder te gaan. Daarom zullen we onze koolstofemissies in 2020 en 2021 nog eens met 5 % verminderen.

verminderen en de biodiversiteit in het Amazonewoud behouden

Belén Díaz López, Integrated Quality and Evironment System Manager:

Als leader in leisteen willen we onze positie behouden met een gedurfd beleid in de strijd tegen het wereldwijde fenomeen van de klimaatverandering.

De doelstelling van de Europese Unie is koolstofneutraal te zijn vanaf 2050. Dit houdt in dat er een evenwicht moet worden gevonden tussen de antropogene emissies per bron en de antropogene verwijderingen per put van alle broeikasgassen. CUPA PIZARRAS verbindt zich ertoe deze doelstelling twee decennia eerder te behalen.

Milieubescherming is aanwezig in elke productiefase van leisteen, een natuurlijk, niet-vervuilend materiaal. De analyses van de levenscyclus bevestigen dat het de meest ecologische optie is voor de bouwschil.

Wilt u meer weten over onze processen en acties ten voordele van het milieu, bezoek dan onze rubriek “Duurzaamheid”.