Huiseigenaar Professioneel

Dankzij de minutieuze controle van elk proces kunnen wij een gamma van natuurleien aanbieden dat de kwaliteitsstandaards op internationaal niveau ver overstijgt.

Welke normen zijn er voor leien?

Europes norm

Europese norm EN 12326-1 en -2 zijn in werking getreden op 1 mei 2006. Op deze datum is de CE-markering verplicht geworden. Dit houdt in:

  • Een harmonisatie van de testmethodes en kwaliteitscontroles.
  • Dat de producten die deze markering krijgen voldoen aan de voorwaarden van de Europese Richtlijn inzake voor de bouw bestelde producten nr. 89/106/CE.

Alle steengroeves van CUPA PIZARRAS voldoen aan de voorwaarden van de Europese normen.

ATG-homologatie met certificatie

Als symbool van de normalisatie in de Benelux behoudt CUPA PIZARRAS de ATG voor zijn groeves.

atg logo

Kwaliteitscontrole

De kwaliteitscontrole is permanent in elk stadium van transformatie en commercialisatie van de leien van CUPA PIZARRAS. Als houder van ISO 9001:2008 beheerst en controleert CUPA PIZARRAS het hele productieproces.

TYPE TESTS EUROPESE NORM - EN 12326 NF MARK LABEL
FYSISCH-CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN Thermische cyclusT1: geen wijziging van uitzicht, oxidatie van metaalmineralen aanvaard, met uitzondering van roestverkleuringen
T2: wijziging van uitzicht en oxidatie toegestaan
T3: oxidatie met risico op vorming van gaten toegestaan
T1: geen wijziging van uitzicht, maar oxidatie van oppervlak van metaalmineralen toegestaan
Blootstelling aan SO2S1: geen wijziging van uitzicht, geen verweking
S2: verweking met verplichting tot verdikking met 5 %
S3: verweking met verplichting tot verdikking < 8 mm
S1: behouden (geen wijziging van uitzicht, geen verweking)
Massavolume (g/cm) Geen referentie > = 2,6
CaCO3-gehalte Geen grenswaarde indien S1 en et CaCO3 < = 5 % < = 1,50 %
Koolstofgehalte Niet koolstofhoudend < = 2 % < = 1,50 %
Waterabsorptie A1 : < = 0,60 %
A2 : > 0,60 %
< = 0,40 %
MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN Mechanische weerstand Opgegeven door de fabrikant volgens norm EN 12326 NF Norm : P32301
EN 12326
AFMETINGEN Breedte- tolerantie 5 mm 3 mm
Rechtheid- tolerantie Si Indien L < bij max. 500 mm: max. 5 mm
Indien L > bij 500 mm: max. 1 % L
Si Indien L < bij max. 300 mm: max. 3 mm Indien L > bij 300 mm: max. 1 % L
Vlakheids- tolerantie Zeer gladde leisteen: 0,9 % .L
Gladde leien: 1 % .L
Normale leien: 1,5 % .L
Ruwe leisteen: 2 % .L
Gladde leien: 1 % .L
Normale leien: 1,5 % .L
Ruwe leisteen: 1,5 % .L
Individuele dikte Geen spreiding van ± 35 % tegenover nominale dikte Geen verschil van ± 25 % tegenover nominale dikte
Nominale dikte Opgegeven door de fabrikant Opgegeven door de fabrikant

Volg ons