Projecten

Een symbolische en prestigieuze werf: De verbouwing van de abdijkerk van Paix-Dieu

verbouwing cisterciënzerabdij van Paix-Dieu

Sinds 1999 heeft het Centre des Métiers du Patrimoine onderdak gevonden in de vroegere cisterciënzerabdij van Paix-Dieu.  Het restauratie- en reaffectatieproject van de abdijkerk dat in 2008 werd begonnen gaat zijn laatste fase in.  Er zullen nieuwe opleidingswerkplaatsen en eveneens een documentatiecentrum en een seminariezaal in de ontwijde kerk worden ondergebracht.

Restauratie volgens de regels van de kunst

De kerk uit de XVIIIe eeuw was erg fragiel geworden na de installatie van het Centrum. Daarom staat er al een paar jaren een voorlopige bescherming in afwachting van het begin van de werken.

Respect voor de knowhow is erg belangrijk op deze werf waar 6 tot 8 leerling-timmermannen terechtkonden, zegt Claire Badella, projectbeheerder van het Agence Wallonne du Patrimoine.

Gedurende bijna 8 maanden hebben ze het schrijnwerk gerestaureerd en hun theoretische kennis en technieken kunnen bijschaven.

Schrijnwerkdelen werden opnieuw gemaakt, meer bepaald de eerder dikke kepers, andere werden verstevigd, zoals de hechtbalken. Het geheel werd vastgezet om opnieuw een zekere vlakheid te bekomen, vertrouwt Alain Dirix, bouwheer van de operatie, ons toe.

Het idee is niet een modern dak te maken, maar het bestaande te respecteren: alle golflijnen van de oude structuren werden niet gecorrigeerd, hetgeen de plaatsers toeliet te laten zien hoe behendig ze zijn bij het tekenen van de werktekening en het plaatsen van de leistenen.

cisterciënzerabdij van Paix-Dieu - Agence Wallonne du Patrimoine

Een “homogene leisteen”

De keuze voor leisteen is van primordiaal belang gebleken: in België dient rekening gehouden te worden met de vrije concurrentie bij openbare aanbestedingen. De plaatser heeft dus verscheidene stalen aan de Architect en de Bouwheer voorgesteld.

Wij hebben gekozen voor de CUPA 17, want zijn structuur is homogener en bevat geen draden die aan alle kanten uitsteken: dit is belangrijk, vooral bij deze operatie met een grote dakoppervlakte”, argumenteert Alain Dirix.

Als formaat werd het Belgische erfgoedmodel van 18*27 cm gekozen, behalve voor de noorderzijbeuk waarvan de helling minder steil is: er werd de voorkeur gegeven aan een model van 40*20 om ervoor te zorgen dat de bedekking goed waterdicht is.

Uitvoering

Het eerste werk was het weghalen van heel het dak, hetzij bijna 1 000 m2 , legt Thomas Lesenfants van de onderneming Toitures Lesenfants Michel uit.  

Tijdens de werken werden we beveiligd door de paraplusteigers, in de verschillende fasen gedemonteerd, hetgeen onze interventie vergemakkelijkt heeft. Er werd bijzondere aandacht besteed aan het traceren zodat alle leisteenrijen van de hellingen elkaar opvolgen, ondanks de killen, hoekbalken, en hellingvariaties van de hele helling naar de andere.

verbouwing van de abdijkerk van Paix-Dieu

De leistenen werden rechtstreeks op de werf geleverd, gesorteerd op dikte (de dunne geplaatst op de hellingkop, de middelmatige middenin de helling, de dikke aan de hellingvoet), daarna naar het dak geleid met een kraan om traditioneel met een leihaak te worden geplaatst.  Het dakgedeelte heeft een jaar geduurd en heeft met tussenposen een team van 3 tot 7 dekkers aan het werk gezet.

Het is een prestigieuze werf op een symbolische plaats: de onderneming heeft een onberispelijke uitvoering geleverd , besluit Alain Dirix.