Dakwerken

Waarom uw dak in asbest vervangen?

Asbest is een vezelig mineraal dat aanwezig is in tal van bouwmaterialen tot het om gezondheidsredenen werd verboden. Asbest is momenteel verboden in 67 landen over de hele wereld, met name sinds 2005 in alle landen van de Europese Unie.

asbestverwijdering dak

Asbestvezels zijn 400 tot 500 keer dunner dan een haartje en dus onzichtbaar. De schadelijke effecten van asbest zijn al gekend sinds het Oude Rome. Plinius de Oudere waarschuwde tweeduizend jaar geleden al voor een vreemde ziekte onder slaven die met dit materiaal moesten weven.

Het duurde echter enige tijd voor het echte gevaar van asbest voor de gezondheid werd ontdekt. Het grootste probleem is dat de symptomen meestal pas laat optreden.

In België is er sinds 2001 een koninklijk besluit dat het op de markt brengen en gebruiken van asbesthoudende producten verbiedt.

In Frankrijk trad er op 1 januari 1997 een decreet in werking met een verbod op het produceren, invoeren, op de nationale markt brengen, uitvoeren, bewaren met het oog op verkoop, verkopen en overdragen in om het even welke hoedanigheid van alle asbestvezelsoorten en alle asbesthoudende producten.

Dak met asbest

Op de foto: gerenoveerd dak met natuurleien (links), oud dak met asbest (rechts).

De resolutie van het Europees Parlement die in 2013 werd aangenomen, verzekert dat “alle soorten asbest gevaarlijk zijn en de aan deze materie verbonden risico’s zijn aangetoond en hiervoor regelingen zijn getroffen” en verzoekt de Lidstaten bijgevolg “zich ervoor te beijveren dat asbest zo snel mogelijk uitgefaseerd wordt”.

Asbestverwijdering en natuurlijke alternatieven

Asbestvezels komen vrij op het einde van de gebruiksduur, maar asbesthoudende materialen verweren al lang daarvoor met het verouderen. Door schokken, trillingen, wrijvingen of luchtverplaatsingen ontstaat asbeststof.

Asbest mag alleen worden verwijderd door gekwalificeerde en gecertificeerde professionals. Zij beheersen de juiste technieken voor asbestverwijdering en zorgen ervoor dat hierbij zo weinig mogelijk asbestvezels vrijkomen.

Hier vindt u een lijst van erkende bedrijven voor sloop- en asbestverwijderingswerken in België.

Tijdens asbestverwijderingswerken is de persoon voor wie de werken worden uitgevoerd (meestal de bouwheren, in het algemeen de eigenaars) verantwoordelijk voor de juiste verwijdering van afvalproducten, in overeenstemming met het milieuwetboek.

Nadat het asbestverwijderingsproces is voltooid, is het tijd om het nieuwe materiaal voor het dak te kiezen.

dak nieuwe leien

In tegenstelling tot artificiële alternatieven bevatten natuurleien geen stoffen die schadelijk zijn voor de gezondheid. Natuurleien geven zelfs met de jaren geen stoffen vrij die schadelijk zijn voor bewoners onder het dak.

Natuurleien zijn het ideale duurzame alternatief voor om het even welk project. Ze garanderen een levensduur van meer dan 100 jaar, waardoor u bespaart op reparaties en renovaties.

Wilt u weten waar u een goede leisteenlegger in uw buurt vindt? Neem contact met ons op en wij helpen u het beste alternatief te vinden!