Gevel
31/10/2023

Geventileerde gevel: werking, structuur en voordelen

geventileerde gevel

De geventileerde gevel is vandaag de dag het meest efficiënte systeem voor de bekleding van de gebouwschil. Deze oplossing past uitstekend in de trend van de duurzame architectuur en is erg eenvoudig te installeren.  Wilt u  alles te weten komen over de werking en de voordelen van het systeem van de geventileerde gevel? Wij leggen het u hier uit!

Gevels zonder een correcte isolatie veroorzaken een aanzienlijk energieverlies in individuele woningen en andere gebouwtypes. Typisch voor de geventileerde gevel is anderzijds de creatie van een luchtkamer in de buitengevel van het gebouw die de energiebesparing een boost geeft.

De combinatie geventileerde gevel en externe isolatielaag zorgt voor heel wat voordelen, zoals een betere thermische en akoestische isolatie.

Laten we eerst eens kijken waar de regenwerende geventileerde gevel vandaan komen. De meeste experts zijn het erover eens dat de Canadese architect G.K. Garden dit systeem in 1963 uitvond.

In zijn artikel ‘Rain Penetration and its Control‘, gepubliceerd in de Canadian Building Digest, zette Garden de principes van dit bouwsysteem uiteen. Hij stelt

Regeninsijpeling is het resultaat van een combinatie van water op een muur, openingen die het water doorlaten en krachten die het water naar binnen drijven of trekken. Het kan worden voorkomen door een van deze drie voorwaarden te elimineren.

Het systeem van de geventileerde gevel

Het systeem van de opgeplaatste gevelbekleding of de geventileerde gevel is samengesteld uit een draagmuur, een isolatielaag en een bekleding die op de draagstructuur van het gebouw wordt vastgemaakt. Dankzij deze structuur, tussen de draagmuur en de bekleding, zorgt een luchtkamer voor de ventilatie.

Normaal gezien is er een isolatielaag tussen de draagmuur en de bekleding, maar dit is niet verplicht. Soms kan de draagmuur isolerend zijn of het isolerend materiaal kan aan de binnenkant van het gebouw worden geplaatst.

Draagmuur

De draagmuur zorgt voor de stabiliteit van het gebouw. Hij moet voldoende stabiel zijn om het gewicht van de bekleding en de krachten die erdoor gaan op te vangen. Deze draagmuur kan worden gebouwd in baksteen, beton of hout, of ook andere materialen. Het belangrijkste is de berekening te maken om er zeker van te zijn dat hij het gewicht van de bekleding per m² kan dragen.

Luchtkamer

De luchtkamer heeft een opening bovenaan en een andere aan de voet van de gevel, hetgeen de constante luchtcirculatie mogelijk maakt. Deze openingen moeten goed worden beschermd om waterinsijpeling te vermijden, want water vermindert de isolatie-efficiëntie.

In de opening aan de voet van de gevel moet een geperforeerd profiel worden aangebracht dat via zijn gaten voor de ventilatie zorgt en het vormt tegelijkertijd een bescherming tegen knaagdieren.

Opening met geperforeerd profiel aan de voet van de gevelgeperforeerd profiel in de onderste opening van de geventileerde gevel

In de bovenste opening moet een metalen kroonlijstplaat worden aangebracht die tegen waterinsijpeling beschermt, waarbij voldoende ruimte wordt gelaten voor een constante ventilatie

Bovenste opening van de geventileerde gevel metalen kroonlijstplaat die de geventileerde gevel beschermt

Het is belangrijk dat de luchtkamer op de smalste delen minstens 2 cm breed is om te zorgen voor een gepaste ventilatie. Het wordt trouwens aanbevolen dat de minimale ventilatie-oppervlakte aan de gebouwhoogte wordt aangepast.

Wat betekent dit op het vlak van energieprestatie?  

Dankzij de temperatuurverschillen doet zich in deze tussenruimte een natuurlijk convectiefenomeen voor dat “schoorsteeneffect” wordt genoemd.

Dit natuurlijk convectiefenomeen zorgt ervoor dat de warme lucht in de zomer stijgt. Het gevolg van deze circulatie is de vervanging van de binnenkant van de luchtkamer door versere lucht. In de winter is de lucht onvoldoende warm om te stijgen. Ze behoudt haar warmte en doet dienst als bufferzone. Dit vermijdt  oververhitting tijdens de zomermaanden en draagt bij aan het op peil houden van de binnentemperatuur in het gebouw tijdens de wintermaanden.

Werking van de geventileerde gevel in de zomer en in de winter

Bijgevolg is de constante luchtcirculatie van buiten naar binnen in de luchtkamer van essentieel belang voor een optimaal werkende geventileerde gevel. Want zij is verantwoordelijk voor de talrijke voordelen die eigen zijn aan een geventileerde gevel.

Isolatielaag

De isolatielaag kan aan de binnenkant of de buitenkant van de woning worden aangebracht, maar het wordt aanbevolen ze aan de buitenkant van de draagmuur te plaatsen om een betere uitzetting en inkrimping te waarborgen. Wanneer de isolatielaag aan de binnenkant van het gebouw wordt aangebracht maakt ze geen deel uit van de geventileerde gevel, hetgeen verhindert dat ze beweegt en transpireert.

Toch mag bij bepaalde projecten, afhankelijk van de technische of reglementaire voorschriften, de isolatie niet aan de buitenkant worden geplaatst.  In deze gevallen is het uit het oogpunt van de thermische efficiëntie beter haar aan de binnenkant dan helemaal geen te hebben.

Wat de isolatiematerialen voor de geventileerde gevel betreft, zijn er meerdere mogelijk. Het type en de dikte variëren in functie van het isolatievermogen en de bijzondere noden van elke project (lokalisatie, oriëntatie, bouwtype, enz.).

Bekledingsmateriaal

Men heeft de keuze uit heel wat bekledingsmaterialen, zoals keramiek, metalen bekledingen, hout of natuurlei. Het belangrijkste is dat een kwaliteitsvol, résistent en duurzaam materieel wordt gekozen dat een aanvulling is op de efficiënte geventileerde gevel.

Geventileerde gevel bij de woningrenovatie

Bij een gebouwenrenovatie is een traditionele gevel door een geventileerde gevel vervangen absoluut een goed idee. Daartoe moet het bestaande materiaal worden afgebroken en moet de draagmuur worden schoongemaakt om mogelijke gebreken weg te werken voordat het geventileerd gevelsysteem wordt geïnstalleerd.

In sommige renovaties kan de isolatielaag niet worden geïntegreerd in het opgeplaatste bekledingssysteem en moet ze worden geplaatst aan de binnenkant van het gebouw om te vermijden dat de gevel te breed wordt.

7 voordelen van het systeem geventileerde gevel

Nu er geen geheimen meer zijn over de structuur en de werking van de geventileerde gevel zullen wij u de talrijke voordelen van de installatie van een geventileerde gevel voorstellen.

Voordelen van de geventileerde gevel

1. Vermijdt condens en vocht

Dit gevelsysteem beperkt condens en vocht van buiten en binnenin het gebouw. De continue luchtcirculatie binnenin de luchtkamer zorgt voor een bijkomende beschermlaag en elimineert mogelijke waterinsijpelingen in de voegen van het bekledingsmaterieel.

2. Verlengt de levensduur van de gevel

De constante ventilatie binnenin de luchtkamer verbetert de duurzaamheid van de buitenbekleding, want deze blijft droog. De levensduur van de gevel wordt nog langer wanneer een duurzaam en resistent materiaal zoals een kwaliteitsvolle natuurlei wordt gekozen.

3. Beperkt de structurele bewegingen

Zoals in het begin gezegd, kan de luchtkamer een stabielere temperatuur in de buitenschil houden. Vermits de structuur geen bruuske temperatuurschommelingen ondergaat is de kans kleiner dat ze blootstaat aan uitzettingen en inkrimpingen, hetgeen het optreden van scheuren en spleten beperkt.

4. Een betere thermische en akoestische isolatie

De isolatielaag is een optie, maar door ze met een geventileerde gevel te combineren  verbetert de thermische en akoestische isolatie van het gebouw aanzienlijk.  Dit houdt heel wat voordelen voor de gezondheid in, want de milieuvervuiling en dus ook gezondheidsproblemen te wijten aan lawaai, stress of vermoeidheid wordt beperkt. Dit systeem werkt eveneens thermische bruggen weg.

5. Een grotere energie-efficiëntie

De geventileerde gevel vergemakkelijkt de afkoeling van het gebouw in de zomer en vermijdt warmteverlies in de winter, hetgeen zowel energiebesparend werkt als het comfort verbetert. Dankzij het geventileerd gevelsysteem kan tussen 30 en 40% op ons factuurbedrag worden bespaard.

6. Erg onderhoudsvriendelijk

De geventileerde gevel heeft nagenoeg geen onderhoud nodig, vooral wanneer u een kwaliteitsvol materiaal kiest, zoals natuurlei, dat bestand is tegen extreme weersomstandigheden.

7. Geeft het gebouw een toegevoegde waarde

De initiële investering wordt afgeschreven dankzij de duurzaamheid, de energie-efficiëntie en de lage onderhoudskosten van de gevel. Het is dus een uitstekende oplossing voor zowel nieuwbouw als voor renovatieprojecten.

De geventileerde gevel is een erg voordelige oplossing vanuit economisch en energiestandpunt.  Het is een zekere waarde voor zij die inzetten op duurzaamheid en ecologie, die tegelijkertijd toelaat uw verwarmingsfacturen aanzienlijk te beperken en het thermisch comfort van uw woning te verhogen.

Wilt u van al deze voordelen genieten en een duurzamer en efficiënter gevelsysteem kiezen? Ons systeem van geventileerde gevel CUPACLAD® natuurlei is een duurzaam en modern alternatief dat de duurzaamheid van natuurlei koppelt aan de efficiëntie van de opgeplaatste gevelbekleding.