Entretiens
11/06/2021

Julie Donot: “Leien is een materiaal dat perfect past binnen een moderne architectuur”

Julie Donot en Philippe Coupain vormen samen Atelier d’Architecture Durable

Julie Donot en Philippe Coupain vormen samen Atelier d’Architecture Durable. Tijdens een recent gesprek zetten de twee architecten aan ons hun visie uiteen over de laatste trends in bouw en stedenbouw. Ze leggen ook uit waarom natuurleien het ideale materiaal zijn, dat perfect past binnen de hedendaagse tijdsgeest.

CUPA PIZARRAS – Wat is een duurzame woning vandaag?

Julie Donot – Dat is een energiezuinige woning waarin rationeel wordt omgesprongen met energie voor verwarming, elektriciteit of water.

Het is ook een woning die in de tijd onderhoudsarme of onderhoudsvrije materialen gebruikt. Deze materialen zijn, afhankelijk van het geval, ook natuurlijk of niet, lokaal of niet. Maar het is ook een woning die moet beantwoorden aan en inspelen op de evolutie van het leven van zijn bewoners, met name door een evolutief of inrichtbaar ontwerp van de ruimtes.

Julie Donot et Philippe Coupain

CP – Zijn klanten zich volgens u vandaag meer bewust van duurzaamheid dan een paar jaar geleden?

JD – Op het vlak van energie en onderhoud van de materialen zou ik zeggen van wel hoewel er soms nog wel hardnekkige vooroordelen over passiefwoningen zijn zoals “maar dan kunnen we de ramen niet openzetten”, “dat is een gebouw dat niet ademt” …

CP – Je hoort steeds vaker praten over de passiefwoning. Hoe is een gebouw passief? Wat vindt u van deze trend?

JD – Een passiefgebouw is volgens de definitie een gebouw waarvan de jaarlijkse behoeften voor verwarming minder bedragen dan 15 kWh per m². Met andere woorden, het is een gebouw waarvan de behoeften voor verwarming zo laag zijn dat een “traditioneel” systeem voor centrale verwarming te groot is voor het gebouw. Dat wil echter niet zeggen dat deze behoeften nul zijn, maar ze worden gecompenseerd dor een ventilatiesysteem met warmteterugwinning, door zonne-energie, door een aanvullend verwarmingssysteem of door interne voordelen…

duurzaam huis in Henegouwen

Ondanks de geldende energienormen voor nieuwe gebouwen (PEB) moeten we er volgens mij nog vaak op aandringen om er rekening mee te houden dat het de voorkeur geniet om prioritair te investeren in een vermindering van de behoeften van een gebouw door een zeer goede isolatie eerder dan te opteren voor gesofisticeerde, vaak complexe technologieën voor verwarming.

CP – Hoe past leien in een moderne architectuur?

JD – Persoonlijk vind ik het een materiaal dat perfect past in een moderne architectuur omdat het een materiaal is met een uitstekende duurzaamheid. Als bekleding maakt leien een degelijke isolatie mogelijk zonder al te grote dikte.

Door de tonaliteit en het tijdloze aspect past leien bij tal van andere, al dan niet hedendaagse, materialen, en is hij erg gebruiksvriendelijk, zonder gespecialiseerde technieken of middelen.

CP – Naar welke eigenschappen bent u op zoek als u leien gebruikt in een project?

JD – De verschillende eigenschappen die hierboven werden opgesomd zijn al een eerste antwoord. Daarbij komt nog dat leien ook perfect kan worden geïntegreerd in het omringende bouwlandschap of oudere gebouwen.

modern huis in ham sur hour

CP – België kent een lange traditie in natuurleien, maar zijn er verschillen tussen de gewesten?

JD – Als dakbedekking wordt leien veel meer gebruikt in Wallonië dan in Vlaanderen, waar het eerder is voorbehouden voor opmerkelijke oude gebouwen. In de Ardennen bekleedt leien al een sterke positie als bekleding, maar het materiaal moet, volgens mij, nog verder worden ontwikkeld in de rest van Wallonië, en dan vooral in hedendaagse architectuur met de recente horizontale of willekeurige plaatsing.

Werken jullie in België? Wij hebben een gespecialiseerd onderzoekscentrum in het Frans en Nederlands om u te helpen. Registreer u en ontdek alles dat een leienprofessional nodig heeft.