Projecten
30/06/2021

Restauratie van de gevels en daken van het Palais de la Berbie

Het voormalige bisschoppelijk paleis is sinds 1862 geklasseerd als Historisch Monument, en maakt al sinds 2015 deel uit van een meerjarig programma voor bewaring, restauratie, in overeenstemming brengen met de normen en modernisering van de gebouwen en buitenruimtes. Het Syndicat Mixte bestaande uit het Departement en de stad Albi heeft al 3,5 miljoen euro vrijgemaakt voor de werken en bereidt momenteel de tweede fase van het programma voor vanaf 2022.

palais de la Berbie

Perfect voor de collecties van het Musée Toulouse-Lautrec

Dit middeleeuwse gebouw, dat eind XVe eeuw – begin XVIe eeuw werd gerenoveerd, vormt een opmerkelijke parel in de stad. Het monument deed eerst dienst als residentie van de bisschop en huisvest sinds 1924 het Musée Toulouse-Lautrec, die geboren is in de stad Albi.

Een van de bijzonderheden van het gebouw is dat het bedekt is met leien, een materiaal dat in de streek waar hoofdzakelijk dakpannen worden gebruikt niet erg courant is. Dit specifieke kenmerk getuigt van de verspreiding van de Renaissancestijl en van de invloed van de kastelen in de Loire tot in het zuidwesten.

Deze dakbedekking kende verschillende gebreken, waarvan de laatste restauratie dateerde uit de jaren 50: gebroken leien, in verschillende kleuren en diktes en geplaatst op zeer heterogene werkwijzen. Het was tijd voor een totaalrenovatie van de geraamten, de dakbedekking en de gevels om het monument opnieuw in ere te herstellen.

De werf startte in oktober 2018 en werd in juli 2020 voltooid.

palais episcopal de la berbie

De evidentie van leien

De volledige dakbedekking werd vervangen door nieuwe leien. Deze moesten de bestaande voorzieningen zo dicht mogelijk banderen: een lichtgrijze, dikke leien met eerder ruwe textuur. Vervolgens bleek de knowhow van de daklegger essentieel. De werf was niet bijzonder cpomplex, maar vereiste gebruikelijke restauratietechnieken waarbij de daken van de hoektorens bijzondere aandacht vereisten.

Voor deze restauratie werd de Corresa 7 op 10 mm gekozen, die van nature perfect past op traditionele daken. De firma Couverture Raimond SAS heeft dit delicate werk op de 100 m2 dak gerealiseerd.

Historisch Monument palais de la Berbi

Voor erfgoedarchitect Michel Peron,

De uitdaging bestond erin ver genoeg te gaan in de regelmatigheid, zonder dat het geheel leeg wordt. Het precieze, nauwgezette traject laat ook plaats voor kleine onregelmatigheden die het dak karakter geven: dit verzacht het geheel, we behouden een gevoeligheid, een vibratie in de lucht.

Werf ter plaatse bezet

Het werk werd georganiseerd in 2 opeenvolgende fasen, op 2 zuilen, met een paraplustelling.  De architect licht toe,

Waterlekken zouden ondenkbaar zijn en daarom was de paraplu noodzakelijk. De stelling zorgde er ook voor dat het werk regelmatiger werd uitgevoerd en dat er minder risico’s waren: erg belangrijk en efficiënt voor bedrijven die werken in alle weersomstandigheden.

Restauratie palais de la Berbie - Albi

Het museum bleef open voor het publiek en alle spelers, zowel de bouwheer als de projectbeheerder, waren het eens over de kwaliteit van deze restauratie.

Valérie Durandadjunct-algemeen-directeur van het territoriale en educatieve beleid van het departement van de Tarn, legt uit:

De hele operatie werd ondersteund en opgevolgd door DRAC, met een dubbele doelstelling: de aantrekkingskracht van het museum versterken, maar ook van het Monument.

Het Palais ziet er voortaan stralend uit: helemaal afgestemd op de uitzonderlijke collectie gewijd aan de beroemde schilder uit Albi.

Ons leiengamma is het meest volledige op de markt waardoor wij andere en gepersonaliseerde modellen kunnen aanbieden, op maat van elke architectuur. Hier kan u onze Speciale Modellen bekijken, geselecteerd door de beste experts in natuurleien.