thermische panelen thermoslate
thermoslate logo

THERMOSLATE®, NATUURLIJKE ENERGIE VOOR ALLE PROJECTEN


THERMOSLATE® | RENDEMENT VAN DE ZONNECOLLECTOREN


De THERMOSLATE® zonnecollectoren werden ontworpen door ons team van gespecialiseerde ingenieurs die op zoek zijn naar efficiënte oplossingen die zo weinig mogelijk het uiterlijk aspect van de bedekking aantasten.

De uitzonderlijke kenmerken van natuurleien in combinatie met de meest recente technologie inzake zonnecollectoren bieden ons de mogelijkheid om een oplossing te bieden die volledig onzichtbaar is en die de gewaarborgde efficiëntie biedt.

Op de grafieken die wij hier afbeelden kunt u de rendementscurve van het systeem zien, de vermogenscurve en de laadcurve voor onze THERMOSLATE® zonnepanelen.

DE RENDEMENTSCURVE VAN HET SYSTEEM

De rendementscurve werd berekend volgens de formule:

DE VERMOGENSCURVE VAN DE ZONNECOLLECTOR

Een systeem bestaande uit 5 THERMOSLATE® collectoren genereert een gemiddeld vermogen van 4000W. Dit vermogen dekt de energiebehoefte van een woning voor 4 personen, de klimaatzone doet er weinig toe, overeenkomstig de aanbevelingen van de ADEME (Het Franse Agentschap voor Milieu en Energiebeheer).

DE CURVE VAN HET LADINGVERLIES

Het verlies aan lading van de collector van 3L/min en 25º bedraagt 130mbar/25KPa. Raadpleeg de grafiek voor het ladingverlies met een debiet tot 4L/min.

De THERMOSLATE® zonnepanelen werden onderworpen aan strikte kwaliteits- en efficiëntiecontroles..

Onze THERMOSLATE® collectoren worden vervaardigd volgens een strikt kwaliteits- en milieubeheerbeleid overeenkomstig de ISO 9001- en 14001-normen.

De instellingen CSTBat, Solar Keymark, Institut Giordano en ICIM waarmerken dat THERMOSLATE® voldoet aan de nodige vereisten voor de commercialisering op internationaal vlak.

Indien u vragen hebt over het rendement of de certificering van de THERMOSLATE® zonnecollectoren, aarzel dan niet om met ons contact op te nemen..

thermoslate zonnecollectoren certificering