Maison CP, Frankrijk

icono-case3
Plaats
Morbihan (Frankrijk)
icono-case4
Jaar
2017
icono-case1.png
Architecten
L'Atelier d'Ici
icono-case5
Installer
Petton Mingam Couverture
photo-icon
Foto's
Pascal Leopold

Herinterpretatie van de traditionele normen
Bouw van een woning in Baden

Gelegen in het centrum van het Nationaal regionaal natuurpark van Morbihan biedt de gemeente Baden een kwalitatief hoogstaande en erg gewilde woonomgeving. Om het natuurlijke culturele en menselijke patrimonium van deze zone te behouden wordt de bouw gegoten in een strikt urbanisatiereglement.

Deze regels bepaalden het architecturaal project van het Atelier d’Ici, in naleving van de wensen van de opdrachtgever: een hedendaagse woning met grote volumes en veel lichtinval.

maison cp L'Atelier d'Ici
huis in baden met dak in leien

De traditionele typologie herinterpreteren

De plaatselijke reglementen leggen de kenmerken van een traditionele woning op: een typologie van de Bretoense longère met een voorgeschreven afvoerstelsel op hoogte, een zadeldak  in leien en een nokhoogte.

Deze eis was niet echt wat de klant vroeg”, legt Jean-Luc Héry, Architect, uit.   “Wij hebben dus de traditionele woning opnieuw geïnterpreteerd in een hedendaagse stijl”. De gemeentediensten waren verrast tijdens de voorstelling van het project, maar vermits de voorschriften werden nageleefd was er geen gefundeerd argument tegen ons project.”

Vrijheid in de beperktheid zoeken

Het verplichte materiaal voor het dak, natuurleien, werd gecombineerd met een gevelbekleding met hedendaagse lijnen, samengesteld uit gebakeliseerd hout en luiken in gelakt hout. “Wij hebben goed nagedacht over de kleurharmonie, het huis wordt bijna gezien als een monoliet; de openingen worden verhuld door schuifluiken die de gevel in de loop van de dag een ander uitzicht geven, preciseert de Architect. Net als de longère wordt slechts één gevel bewerkt, maar in de plaats van kleine strenge openingen te voorzien, hebben wij ervoor gekozen de glazen oppervlakken uit te breiden. Dit glasspel zorgt ervoor dat het “paviljoeneffect” verdwijnt, wat de opdrachtgever niet wou.”

Ook wat de dakbedekking betreft, werden de traditionele uitvoeringen aangepast: de nok in doorschietende leienrij werd geherinterpreteerd als plooiplaat. Meerdere veluxen zorgen voor het daglicht binnenin de woning, georganiseerd als vrij vlak. De vloer van de verdieping loopt niet over heel de oppervlakte door om lichtschachten te maken.

maison cp Frankrijk
maison cp à baden

Buiten geeft de mono-georiënteerde gevel uit op een binnenplaats, afgeboord door de garage. Dit volume beschermt de ingangsluifel waarlangs men binnenkomt en de woning ontdekt, zoals opgezet in de omgeving.

Verloop van de werf

De werf heeft een volledig jaar geduurd en werd opgeleverd in 2017.

Het dakgedeelte heeft een vijftiental dagen ingenomen, door 3 dakdekkers. De leien werden met een haak van 11 op de daklatten geplaatst.

Wij hebben geen speciale moeilijkheden ondervonden, legt Sébastien Morvan, dakdekker van de onderneming Petton Mingam uit. Het ging om een rechte plaatsing, met veluxen, een dakgoot aan de voorgevel en een halfronde afwerking aan de achterkant.”

atelier-d-ici villa cp in baden

PRODUCT GEBRUIKT: CUPA 17

Niet carbonaat lei tektonische compressie. Lei van grijs donkere kleur, met metallieke mineralen niet-roestend en van regelmatige vlakheid. De nominale diktes bedragen 3,5 mm, 4,5 mm en 7,5 mm

 

Andere case-studies

Wereldwijd zijn er meer dan 250 daken die gebouwd zijn met onze leien.

Het natuurlei van CUPA PIZARRAS is het hoogstgewaardeerde product van architecten. Het werd uitgekozen voor belangrijke projecten, zoals gebouwen van cultureel en historisch belang, moderne architectuur of constructies en restauraties van traditionele woningen.

Heeft u vragen? Ons team van experts in leien staat ter uwer beschikking